Programy Profilaktyczne

  1. Program Profilaktyki Raka Piersi – mammografia
  2. Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy –pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
  3. Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap pogłębionej diagnostyki – Kolposkopia
  4. Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2023r. Autor: Krzysztof Sobolewski