Programy Profilaktyczne

  1. Program Profilaktyki Raka Piersi – mammografia
  2. Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy –pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
  3. Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap pogłębionej diagnostyki – Kolposkopia
  4. Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego
  5. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych
  6. Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu zdrowia psychicznego pod hasłem „Zrozum-MY się”

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Alan Baczewski