Programy Profilaktyczne

  1. Program Profilaktyki Raka Piersi – mammografia
  2. Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy –pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
  3. Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap pogłębionej diagnostyki – Kolposkopia

Ostatnia aktualizacja: 07.07.2021r. Autor: Piotr Zaorski