Kwalifikacja anestezjologiczna

Kwalifikacja anestezjologiczna odbywa się około 7-14 dni w przed planowanym przyjęciem do Szpitala w celu wykonania badania diagnostycznego, zabiegu operacyjnego lub innego np. kardiowersji, w znieczuleniu.

Konsultacje odbywają się w gabinecie nr 135, blok D- wejście główne Szpitala,  po zarejestrowaniu się Pacjenta w Rejestracji Głównej. Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania na zabieg do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce  z potwierdzonym terminem przyjęcia do oddziału.

Przed wizytą Pacjent zobowiązany jest do:

1. Uzupełnienia Ankiety anestezjologicznej lub  Ankiety anestezjologicznej dla dzieci (wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni). 
Druki ankiet wydawane są w sekretariatach Oddziałów podczas osobistego zapisu na zabieg lub w przypadku zapisu telefonicznego dostępne do wydruku z linku poniżej:

- Ankieta anestezjologiczna

- Ankieta anestezjologiczna dla dzieci

2. Zapoznania się z Informacją na temat sposobu przeprowadzania różnego rodzaju znieczuleń, możliwych działań niepożądanych i powikłań oraz sposobu przygotowania się do znieczulenia.

- Informacja na temat sposobu przeprowadzania różnego rodzaju znieczuleń, możliwych działań niepożądanych i powikłań oraz sposobu przygotowania się do znieczulenia

Zespół anestezjologów prowadzi kwalifikację pacjentów do zabiegów operacyjnych w trybie planowym. Celem konsultacji anestezjologicznej jest poinformowanie chorego o metodach znieczulenia, czynnościach dodatkowych związanych z wykonywanymi procedurami oraz możliwych powikłaniach.

Pacjent po uzyskaniu wyczerpujących informacji wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

Na konsultację anestezjologiczną pacjent powinien zabrać:

- wypełnioną Ankietę anestezjologiczną lub Ankietę anestezjologiczną dla dzieci,

- kompletną dokumentację medyczną (dotyczącą chorób dodatkowych i pobytów w szpitalu),

- listę przyjmowanych leków,

- wyniki badań (jeśli udało się je wcześniej wykonać).

Chorzy prowadzeni w POZ/poradni specjalistycznej powinni przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego, zawierające:

- zwięzłą informację o historii chorób pacjenta,

- wyniki istotnych badań dodatkowych (EKG, USG, USG serca),

- informację o aktualnym leczeniu,

- informację o ewentualnych przeciwwskazaniach do planowanego zabiegu.

W przypadku kwalifikacji dzieci do zabiegów operacyjnych, konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego, który po uzyskaniu wyczerpujących informacji dotyczących specyfiki znieczulenia dzieci oraz ryzyka ewentualnych powikłań, wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

W celu uzyskania informacji można kontaktować się pod nr telefonu:

29 765 21 97 (w godz. 8.30-12.00).

 

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024r. Autor: Krzysztof Sobolewski