Kwalifikacja anestezjologiczna

Kwalifikacja anestezjologiczna odbywa się około 7-14 dni w przed planowanym przyjęciem do Szpitala w celu wykonania badania diagnostycznego, zabiegu operacyjnego lub innego np. kardiowersji, w znieczuleniu.

Konsultacje odbywają się w gabinecie nr 135, blok D- wejście główne Szpitala,  po zarejestrowaniu się Pacjenta w Rejestracji Głównej. Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania na zabieg do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce  z potwierdzonym terminem przyjęcia do oddziału.

Przed wizytą:

1.       Informacje przed znieczuleniem

2.       Rodzaje znieczuleń

3.       Możliwe działania uboczne i działania niepożądane znieczulenia

Zespół anestezjologów prowadzi kwalifikację pacjentów do zabiegów operacyjnych w trybie planowym. Celem konsultacji anestezjologicznej jest poinformowanie chorego o metodach znieczulenia, czynnościach dodatkowych związanych z wykonywanymi procedurami oraz możliwych powikłaniach.

Pacjent po uzyskaniu wyczerpujących informacji wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

Na konsultację anestezjologiczną pacjent powinien zabrać:

·         kompletną dokumentację medyczną (dotyczącą chorób dodatkowych i pobytów w szpitalu),

·         listę przyjmowanych leków

·         wyniki badań (jeśli udało się je wcześniej wykonać).

Chorzy prowadzeni w POZ/poradni specjalistycznej powinni przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego, zawierające:

·         zwięzłą informację o historii chorób pacjenta,

·         wyniki istotnych badań dodatkowych (EKG, USG, USG serca),

·         informację o aktualnym leczeniu

·         informację o ewentualnych przeciwwskazaniach do planowanego zabiegu

W przypadku kwalifikacji dzieci do zabiegów operacyjnych, konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego, który po uzyskaniu wyczerpujących informacji dotyczących specyfiki znieczulenia dzieci oraz ryzyka ewentualnych powikłań, wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

W celu uzyskania informacji można kontaktować się pod nr telefonu: 29 765 21 97

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Piotr Zaorski