Ogłoszenia

19

marca

2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urologicznej

17

marca

2020

Konkurs ofert na pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Neonatologicznym

04

października

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

04

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy