Zasady żywienia w szpitalu

Szanowni Państwo.

Żywienie medyczne jest integralną częścią terapii. Jego celem jest poprawa i/lub utrzymanie stanu odżywienia pacjenta, co ma istotne znaczenie w procesie zdrowienia.

Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważnym elementem procesu zdrowienia, dlatego u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca odpowiednią dietę, stosowną do wieku i stanu zdrowia.

Zdajemy sobie sprawę, że jej zaakceptowanie przez pacjenta nie jest łatwe. W związku z ogólnym złym samopoczuciem psychofizycznym spowodowanym chorobą, odmiennymi nawykami związanymi z kulturą spożywania posiłków, niemożnością jedzenia „tego na co ma się ochotę", i wieloma innymi przyczynami pacjenci często korzystają z posiłków domowych. Przynoszenie posiłków domowych nie jest zakazane. Jednak ich wprowadzanie do diety szpitalnej może stać się przyczyną wielu nieprzyjemnych następstw. Dlatego w tej sprawie prosimy o skonsultowanie się z lekarzem lub pielęgniarką.

Pacjenci przebywający w oddziałach szpitalnych otrzymują średnio 3 - 5 posiłków dziennie spośród kilkunastu diet. W każdym oddziale do dyspozycji pacjentów są kompletnie wyposażone kuchenki do przygotowania lub podgrzania potraw. Na każdym z oddziałów znajdują się lodówki dla chorych przeznaczone do przechowywania żywności. Prosimy o przestrzeganie zasad korzystania z lodówki. Zapewni to wszystkim pacjentom utrzymanie właściwej jakości przechowywanej żywności.

Posiłki szpitalne przygotowywane są w kuchni naszego szpitala zgodnie z systemem HACCP. Transportowane są do oddziałów w wózkach bemarowych, pozwalających zachować właściwą temperaturę od momentu przygotowania do podania pacjentowi. Aby mieć możliwość spożycia ciepłego posiłku prosimy, aby pacjenci przebywali w salach chorych w zaplanowanych porach podawania posiłków, tj. w godzinach od:

Śniadanie godz. 7:55

Obiad godz. 13:15

Kolacja godz. 17:15

 

Codziennie wywieszany jest na tablicy ogłoszeń aktualny na dany dzień jadłospis, z którym mogą zapoznać się pacjenci.

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Wygodne spożycie posiłku ułatwiają stoliki przy szafkach przyłóżkowych. Pacjentom, którzy z różnych względów wymagają pomocy w spożywaniu posiłków towarzyszą pielęgniarki lub personel pomocniczy. Udział w karmieniu mogą brać również bliscy chorego. Pacjenci są zobowiązani do posiadania własnego kubka i sztućców.

Zapewnieniu właściwego żywienia sprzyja codzienna kontrola posiłków przez dietetyków szpitalnych (kontrola ilościowa i jakościowa). Prowadzona jest także stała dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji całości sprzętu wykorzystywanego przy produkcji i obrocie żywności. Kontrola stanu sanitarnego kuchni i kuchenek oddziałowych jest systematycznie przeprowadzana przez Zespół HACCP i Zespół ds. Kontroli Zakażeń i Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Informujemy, iż posiłki szpitalne mogą zawierać substancje lub produkty powodujące alergię lub reakcje nietolerancji zawarte w załączniku nr II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. Szczegółową informację dotyczącą alergenów, można uzyskać pod numerem tel. (29) 765-29-18

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Piotr Zaorski