Przewodnik-opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

Przewodnik-opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

"Przewodnik-opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu" opracowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Stanowi źródło informacji o podmiotach świadczących usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, obejmujące świadczenia opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz możliwości aktywizacji zawodowej, w podziale na poszczególne powiaty województwa mazowieckiego.

Przewodnik został pozytywnie zaopiniowany przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Alan Baczewski