Szerszy dostęp do świadczeń zdrowotnych od 1 czerwca 2020r.

Od 1 czerwca 2020 r. poszerzony zostaje dostęp do świadczeń zdrowotnych.

1.       W ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych:

  • Przyjmowanie wszystkich pacjentów, 
  • Umawianie wizyt na konkretny termin (z podaniem godziny i minuty oraz zobowiązanie do przestrzegania terminu),
  • Wizyty osobiste w poradni za zgodą pacjenta, w przypadku braku zgody ustalenie najbliższego możliwego terminu, 
  • Nadal obowiązuje rejestracja telefoniczna, wyjątek stanowią pacjenci urazowi i przypadki nagłe - możliwość rejestracji bezpośredniej,
  • Dopuszcza się możliwość udzielania wizyt w ramach teleporad (z ważnych względów na prośbę pacjenta - o zasadności decyduje lekarz).

 

2.       W ramach diagnostyki:

  • Przywraca się realizację wszystkich badań diagnostycznych (w tym także badań z programów przesiewowych i spirometrii).

 

Zespół Poradni Specjalistycznych: 29 765 23 00

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy: 29 765 26 38 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 29 765 21 37

Poradnia Zdrowia Psychicznego: 29 765 21 45

Poradnia Dziecięca: 29 765 21 59

Poradnia onkologiczna (zmiana lokalizacji, szczegóły po kontakcie telefonicznym): 29 765 13 04

Ośrodek Medycyny Pracy pracuje w normalnym trybie - po rejestracji telefonicznej: 29 765 21 23

Zakład Rehabilitacji Leczniczej - 29 765 22 03

 

Ostrołęka, dn. 01.06.2020 r.

"Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" w ramach RPO WM 2014-2020

Spot powstał w ramach realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" w ramach RPO WM 2014-2020

Pomóż szpitalowi w Ostrołęce

Wesprzyj zbiórkę

Współpraca Transgraniczna PL-BY-UA 2014-2020

Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii.

Dowiedz się więcej

Podziękowania od pacjentów

Podziękowania od marszałka

W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego dziękujemy Państwu za życzliwość i szlachetny gest, który jest wyrazem Państwa odpowiedzialności, empatii i pięknej potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy.

Czas pandemii to czas próby dla nas wszystkich - pacjentów, personelu medycznego, samorządów, rządu, ale i obywateli. Niemal z dnia na dzień musieliśmy podjąć olbrzymi trud przygotowania naszych placówek na walkę z koronawirusem i doposażenia ich w niezbędny sprzęt i środki ochrony. Każdy wykorzystywał dostępne mu narzędzia i możliwości. Olbrzymim wsparciem okazały się środki unijne. Dzięki nim uruchomiliśmy na Mazowszu projekty o wartości ponad 300 mln zł.

Jednak mazowieckie szpitale i pogotowia mogły również liczyć na wielką i bezinteresowną pomoc Darczyńców. Dziesiątki firm, stowarzyszeń, instytucji, ale i osób prywatnych w tym trudnym czasie pokazało, co znaczy solidarność, odpowiedzialność i po prostu - wielkie serce. Wśród tych ludzi dobrej woli, są również Państwo, za co serdecznie jeszcze raz dziękujemy.

Ponieważ jestem pewien, że dobro, które dajemy, zatacza koło i wcześniej czy później do nas wraca - życzymy, aby wróciło do Państwa jak najszybciej.

 

Aktualności

Telefoniczna Informacja Pacjenta - 800 - 190 - 590

Pod numerem całodobowej i bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Więcej aktualności

Nasze certyfikaty

Certyfikat - 1
Certyfikat - 2
Certyfikat - 3
Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia
Samorząd Województwa Mazowieckiego