Zamówienia publiczne

Procedury o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami.

Sekcja Zamówień Publicznych

tel. (29) 765-21-65