Inwestycje

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,,Zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 1 051 332,36 zł

-  dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego 

-  dofinansowanie ze środków Fundacji ORLEN 

Zakres rzeczowy zrealizowanego Zadania obejmował:

zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego Optima XR646HD z zawieszeniem sufitowym oraz wyposażeniem opartym o najnowszą technologię FlashPad HD, który umożliwia wykonywanie zdjęć rentgenowskich o niskim poziomie dawki co w przypadku pogorszenia stanu pacjenta zarażonego COVID-19 zmniejszy ekspansję promieniowania. Wszystkie podzespoły systemu zapewniają bezkompromisową przejrzystość obrazowania co ma bezpośredni wpływ na dokładne rozpoznanie struktury tkanek miękkich zaatakowanych wirusem.

logotyp

Projekt pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce" w ramach Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii) - w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pn. "Zakup aparatu RTG z ramieniem C przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, Zadanie jest również współfinansowane ze środków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 07.03.2017 r. do 31.08.2017 r.