Uprawnieni poza kolejnością

Uprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

  • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" - warunkiem jest okazanie legitymacji "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi"
  • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" - warunkiem jest okazanie legitymacji "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi - warunkiem jest okazanie legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego
  • Kombatanci - warunkiem jest okazanie legitymacji kombatanta
  • Kobiety w ciąży - warunkiem jest okazanie zaświadczenia od lekarza POZ lub lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii czy perinatologii
  • Dzieci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - warunkiem jest okazanie zaświadczenia od lekarza POZ bądź specjalisty neonatologa lub pediatry
  • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych - warunkiem jest okazanie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
  • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - warunkiem jest okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • Osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich - warunkiem jest okazanie legitymacji osoby deportowanej lub osadzonej.

Świadczenia powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia lub - jeżeli nie będzie to możliwe - nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Podanych wyżej osób nie wpisuje się na listy oczekujących.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Alan Baczewski