Cennik usług medycznych dla osób nieubezpieczonych

Cennik usług medycznych dla osób nieubezpieczonych

Cenniki usług medycznych udzielanych osobom fizycznym, nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych, zwolnionych z opodatkowania oraz innych usług.

  1. Cennik usług medycznych.
  2. Cennik za pobyt osoby opiekującej się chorym w oddziałach szpitalnych.
  3. Cennik kopii, wyciągu lub odpisu jednej strony dokumentacji medycznej.
  4. Cennik odpłatności za przechowywanie zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu.

Ostatnia aktualizacja: 08.04.2024r. Autor: Piotr Zaorski