Co udostępnia szpital

Co udostępnia szpital

Szanowni Państwo

Szpital w Ostrołęce jest organizacją o dużej ilości różnych udogodnień dla pacjentów i ich bliskich. Jest też dość dużym obiektem i trafiając do szpitala możecie Państwo, nie znając Szpitala napotkać różnego rodzaju utrudnienia. W trosce o wygodę naszych pacjentów oraz ich odwiedzających prezentujemy różne możliwości udogodnień, z których można skorzystać na terenie Szpitala.

Parking

parking-jpg_459.jpg

Wjeżdżając na teren szpitala można skorzystać z rozległego bezpiecznego parkingu. Wjazd na parking będzie możliwy poprzez pobranie biletu parkingowego rotacyjnego przy wjeździe.

Odpłatność za korzystanie z parkingu za rozpoczętą godzinę wynosi: za pierwszą: 6 zł, za drugą: 7 zł, za trzecią: 6 zł, za czwartą: 5 zł, za piątą i kolejne godziny: 2 zł.

Opłata za korzystanie z parkingu dla pacjentów leżących w oddziałach szpitala wynosi 6 zł/dzień. Opłata wnoszona jest w budce przy wyjeździe z parkingu lub kasie szpitalnej w dniu wyjazdu, na podstawie wypisu ze szpitala lub potwierdzenia pobytu (warunkowo w przypadku braku wypisu).

Opłata za korzystanie z parkingu dla pacjentów odbywających  zabiegi w komórkach rehabilitacyjnych szpitala wynosi 6 zł/dzień. Opłata wnoszona jest z góry, jednorazowo na cały okres zgodnie z otrzymanym  zaświadczeniem, w budce przy wyjeździe z parkingu lub kasie szpitalnej.  Wyjazd z parkingu na podstawie zaświadczenia i potwierdzenia uiszczenia opłaty (paragonu). 

Opłata za korzystanie z parkingu dla opiekunów pacjentów wynosi 20 zł za opłatę aktywacyjną przy wydaniu karty i 6 zł/dzień. Łącznie nie mniej niż 50 zł. Opłata uiszczana przed odbiorem zaprogramowanej karty w kasie szpitalnej. Karta wydawana będzie na podstawie wniosku ( w załączniku) potwierdzonego przez personel oddziału (pielęgniarka oddziałowa lub sekretariat danego oddziału). 

Kierowcy mogą uiszczać opłaty przy wyjeździe u pracownika szpitala lub samodzielnie w jednym z dwóch automatów rozlokowanych na terenie parkingów.

Stawką zerową objęci są: inwalidzi posiadający ważne zaświadczenie o inwalidztwie, kombatanci z zaświadczeniem, zasłużeni honorowi dawcy krwi, dawcy przeszczepu, honorowi dawcy krwi w dniu oddania krwi (na podstawie okazanego zaświadczenia), opiekunowie/kierowcy inwalidów w dniu przyjęcia inwalidy na oddział (po okazaniu potwierdzenia pobytu wystawionego przez oddział oraz legitymacji inwalidy), goście Dyrekcji szpitala, na podstawie biletu rabatowanego w sekretariacie (pieczęć i podpis na odwrocie biletu), pracownicy firm serwisowych świadczący usługi dla szpitala – potwierdzone przez komórkę zlecającą usługę (pieczęć i podpis na odwrocie biletu). 

Każda osoba wjeżdżająca na teren parkingu w celu podwiezienia pacjenta nie ponosi opłaty pod warunkiem, że opuści część płatną w ciągu 30 minut.

W przypadku nie pobrania, zagubienia lub zniszczenia biletu uniemożliwiającego jego odczyt - opłata wynosi 60 zł za wydanie biletu awaryjnego.

 

Telefony

W każdej sali chorych znajdują się telefony na użytek pacjentów. Są to telefony wewnętrzne tzn. nie można z nich zatelefonować ze szpitala, ale można zatelefonować do pacjenta. Jest to szczególne udogodnienie dla osób nieposiadających telefonów mobilnych oraz pacjentów, starszych i mających trudność w poruszaniu się.

Co do zasady, na terenie Szpitala można posługiwać się prywatnymi telefonami komórkowymi. Wyjątek stanowią pomieszczenia pracowni diagnostycznych oraz sale chorych na oddziały, w których pacjenci podłączeni są do urządzeń monitorujących czynności życiowe albo wykorzystywane są elektroniczne pompy infuzyjne. W tych miejscach istnieje niebezpieczeństwo spowodowania zakłóceń pracy tych urządzeń. Należy zastosować się do uwag personelu odnośnie stosowania telefonów w tych miejscach.

Szatnia

Przy wejściu do Szpitala znajduje się Szatnia, w której prosimy, by wszyscy odwiedzający pacjentów naszego szpitala pozostawiali wierzchnie okrycia przed wejściem na oddziały. Szatnia jest nieodpłatna.

Kiosk

Pacjenci i ich odwiedzający mogą skorzystać z kiosku oferującego artykuły przemysłowe oraz prasę. Kiosk zlokalizowany jest na parterze Szpitala przy holu windowym.

Bufet i automaty z napojami

Przygotowaniem posiłków do Szpitala zajmuje się Szpitalny Zakład Żywienia. Diety opracowywane są indywidualnie dla pacjentów przez Panią Dietetyk. Natomiast dania obiadowe, przekąski, drobne posiłki i artykuły spożywcze (np. słodycze, napoje) można kupić w Barze Witaminka na parterze, przy Zakładzie Żywienia. W szpitalu umieszczono oznakowanie umożliwiające dojście do baru. Godziny otwarcia bufetu: 9.00 - 17.00. Szczegóły dotyczące oferty Baru Witaminka znajdziecie Państwo w odrębnej zakładce Bar Witaminka.

Dodatkowo nw kilku punktach Szpitala (np. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, przy szatni, przy laboratorium) znajduje się automat z zimnymi i ciepłymi napojami oraz ze słodyczami.

Depozyt odzieży i rzeczy wartościowych

Pacjenci przyjmowani na oddziały szpitalne mogą bezpłatnie oddać do depozytu odzież. Rzeczy wartościowe natomiast można pozostawić w sejfie znajdującym się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Postój taksówek

Przed wejściem do Szpitala zlokalizowany jest postój taksówek.

Opieka duszpasterska

Szpital zapewnia pełną opiekę duszpasterską przy łóżku chorego oraz możliwość korzystania z Kaplicy Szpitalnej pod wezwaniem Jana Pawła II (wyznania rzymsko-katolickiego), która zlokalizowana jest na poziomie 3 w budynku H. Opiekę duszpasterską dla pacjentów wyznania rzymsko-katolickiego sprawuje ks. Dariusz Izbicki, tel. 882 137 310. Pacjenci innych wyznań mają możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego z duchownymi stosownymi do wyznania. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicach ogłoszeń w oddziałach oraz w dyżurkach pielęgniarek.

System telewizji szpitalnej

W celu umilenia czasu pobytu w szpitalu udostępniona jest odpłatnie możliwość korzystania z wrzutowych automatów telewizyjnych. Należy jednak pamiętać, że używanie jej nie może zakłócać komfortu innych pacjentów. W celu korzystania z automatów telewizyjnych należy zaopatrzyć się w monety o różnych nominałach.

Internet

Informujemy, że w Szpitalu została uruchomiona usługa ograniczonego dostępu do Internetu dla pacjentów i gości. Połączenie to można zrealizować za pomocą sieci Wi-Fi.

Parametry sieci to:

SSID: WiFi-Guest

hasło: szpitalo

Informujemy, że usługa ta posiada pewne ograniczenia w zakresie przepustowości łącza jak i dostępu do wybranych treści i usług.

Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024r. Autor: Piotr Zaorski