Unia Europejska

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego sfinalizował Projekt pn. ,,Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce'', zrealizowany w latach 2021-2023

logotyp

      Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego finalizuje zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala.

      Zakres Projektu obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej, mającej wpływ na poprawę jakości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych na potrzeby doposażenia jednostek organizacyjnych Szpitala: Oddziału Chorób Wewnętrznych - Pracowni Endoskopowej, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Urologicznego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Oddziału Chorób Płuc i Zakładu Patomorfologii oraz działania informacyjno-promocyjne Projektu.

logotyp

 

Unia Europejska już od 17 lat wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dzięki funduszom europejskim nasz region staje się coraz bardziej konkurencyjny, a mieszkańcy korzystają z efektów inwestycji realizowanych w wielu obszarach - gospodarki, cyfryzacji, transportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rewitalizacji, kultury, turystyki, czy działań społecznych, edukacyjnych i wspierających rozwój rynku pracy. Ubiegły rok postawił nas wszystkich przed zupełnie nowym wyzwaniem z związku z pandemią COVID-19. Projekt pn.:,, "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", z którego efektów korzysta nasza placówka, jest jednocześnie największym projektem unijnym dofinansowanym ze środków programu regionalnego. Wsparcie z UE umożliwiło doposażenie 75 instytucji medycznych. Ponadto w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną planowane jest uruchomienie dodatkowych środków na ten cel.

logotyp

W dniu 29 kwietnia 2021r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu z zakresu  ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

pn.:,, Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu  kostno - stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''

Projekt znalazł się na liście rankingowej w ramach konkursu z Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

logotyp

W dniu 29 kwietnia 2021r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu z zakresu  ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

pn.:,, Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.