www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Uprawnieni poza kolejnością

dodał: Administrator (2017-05-25)
zmodyfikował: Administrator (2018-07-11)

Uprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. 

 

  • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" - warunkiem jest okazanie legitymacji "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi"

  • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" - warunkiem jest okazanie legitymacji "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

  • Inwalidzi wojenni i wojskowi - warunkiem jest okazanie legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego

  • Kombatanci - warunkiem jest okazanie legitymacji kombatanta

  • Kobiety w ciąży - warunkiem jest okazanie zaświadczenia od lekarza POZ lub lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii czy perinatologii

  • Dzieci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo niuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - warunkiem jest okazanie zaświadczenia od lekarza POZ bądź specjalisty neonatologa lub pediatry

  • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych - warunkiem jest okazanie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

  • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - warunkiem jest okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Świadczenia powinnym być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia lub - jeżeli nie będzie to możliwe - nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Podanych wyżej osób nie wpisuje się na listy oczekujących.