Oddział Chirurgii Ogólnej

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału
lek. Grzegorz Dziwiszek

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Jolanta Prusaczyk

Informacje ogólne

 • oddział podzielony jest na odcinki A i B łącznie licząc 50 łóżek;
 • dysponuje 4 – osobową salą intensywnej opieki pooperacyjnej z nowoczesnymi panelami do pełnego monitoringu pacjentów w stanie ciężkim;
 • wyposażony jest w 2 sale zabiegowe;
 • posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej;
 • oddział II° referencyjności;
 • rocznie liczba wykonywanych operacji sięga 2500;
 • pod opieką oddziału pozostają Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Naczyniowej oraz część chirurgiczna Poradni Onkologicznej;

W oddziale prowadzone są działania w ramach promocji zdrowia poprzez między innymi realizację programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka piersi oraz edukacji pacjentów ze stomią jelitową.

Zakres wykonywanych operacjiZakres świadczeń

Zakres świadczeń:

 • Chirurgia wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

- leczenie kamicy żółciowej z zastosowaniem metody laparoskopowej

 • Chirurgia żołądka
 • Chirurgia trzustki

- leczenie chirurgiczne guzów trzustki

- leczenie zapaleń trzustki

- laparoskopia diagnostyczna, doraźne badania cytologiczne i histopatologiczne

 • Chirurgia okrężnicy i odbytnicy- kompleksowe zabiegi jelita grubego
 • Chirurgia układu chłonnego

- Biopsja wycinająca i nacinająca węzłów chłonnych

- Limfadenektomia regionalna

- Biopsja węzłów wartowniczych

 • Leczenie czerniaka skóry

- Biopsja wycinająca

- Limfadenektomia regionalna

- Biopsja węzłów wartowniczych

 • Chirurgia piersi

- biopsje guzów piersi

- zabiegi oszczędzające w raku piersi

- procedura wycięcia węzła wartowniczego

 • Chirurgia układu tętniczego i żylnego z szerokim zastosowaniem zabiegów wewnątrznaczyniowy i hybrydowych

- wewnątrznaczyniowe zaopatrywanie tętniaków aorty – stentgrafty

- zabiegi na naczyniach domózgowych w udarach mózgu – klasycznie i wewnątrznaczyniowo

- klasyczne zabiegi z użyciem protez naczyniowych

 • Chirurgia przepuklin brzusznych

- zabiegi z użyciem siatki

 • Chirurgia paliatywna

- gastrostomia odżywcza

- jejunostomia

- zespolenie omijające

 • Chirurgia /oparzeń, owrzodzeń/

- przeszczepy skórne z powodu oparzeń i owrzodzeń

 • Chirurgia urazów wielomiejscowych i wielonarządowych

- pełen wachlarz chirurgii urazowej przy współpracy z oddziałami: Ortopedii, Urologii, Oddziałem Intensywnej Terapii, Diagnostyką Obrazową

 • Kompleksowe Leczenie Ran Przewlekłych

 

możliwości diagnostyczne:

 • tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny
 • USG
 • Gastroskopia i rektoskopia (przy współpracy z Pracownia Endoskopii).

Poradnia chirurgii ogólnej

 • zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób zakresu chirurgii ogólnej, kwalifikacją do leczenia operacyjnego oraz kontrolą pacjentów po operacjach;
 • czynna jest od poniedziałku do środy oraz w piątek w godzinach 8.00 - 15.30; czwartek 8.00 - 18.00

Poradnia chirurgii naczyniowej

 • zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń obwodowego układu naczyniowego, kwalifikacją do leczenia operacyjnego z zakresu chirurgii naczyniowej oraz kontrolą pacjentów po operacjach naczyniowych;
 • czynna jest od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00; w poniedziałek 7.30-18.00

Poradnia onkologiczna

 • zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób zakresu chirurgii onkologicznej, kwalifikacją do leczenia operacyjnego oraz kontrolą pacjentów po operacjach;
 • mieści się w MSS przy Al. Jana Pawła II 120A;
 • czynna jest w różnych godzinach: poniedziałek 7.30-20.00, wtorek 7.30-14.00, środa 7.30-15.00, czwartek 10.00-14.00, piątek 7.30-15.35;

Kompleksowe leczenie ran przewlekłych

 • zajmuje się objęciem pacjentów z ranami przewlekłymi (trudno gojącymi się), kompleksową opieką zapewniającą leczenie samej rany – ambulatoryjne lub szpitalne (operacyjne) w zależności od stanu klinicznego świadczeniobiorcy oraz koordynacją leczenia choroby wyjściowej, będącej pierwotną przyczyną rany.
 • do objęcia leczeniem w ramach świadczenia kwalifikuje się pacjenta z raną przewlekłą występującą ponad 6 tygodni bez postępu gojenia od pierwszej udokumentowanej wizyty u lekarza związanej z raną i rozpoczynającej proces leczenia.Wyjątek stanowi pacjent z raną rozpoznaną, w ramach zespołu stopy cukrzycowej od II stopnia w skali PEDIS występującą ponad 2 tygodnie bez postępu gojenia, od pierwszej udokumentowanej wizyty u lekarza związanej z raną i rozpoczynającej proces leczenia.
 • poradnia czynna jest w: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-piątku 7.30-16.00

Patron

Dr Jerzy Olszewski ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku w roku 1971. Specjalizację z chirurgii ogólnej ukończył w roku 1980. W marcu 1999 obronił pracę doktorską pt. "Ocena wyników leczenia choroby wrzodowej resekcją sposobem Rydygiera-Zaorskiego przy zastosowaniu szwu dwu- i jednowarstwowego", uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

Życiem zawodowym był w całości związany z ostrołęckim Szpitalem. Pracował początkowo pod okiem swego mistrza i zarazem przyjaciela, doktora Jędrzeja Gajdy. Następnie od 1983 roku jako ordynator Oddziału Chirurgicznego oraz Specjalista Wojewódzki ds. Chirurgii Ogólnej. Był również Przewodniczącym Komitetu Wojewódzkiego NFOZ w Ostrołęce.

Zyskał uznanie jako bardzo zręczny operator, rozważny i dociekliwy chirurg. Wykształcił wielu specjalistów różnych dziedzin chirurgii. Był autorem 14 i współautorem 13 publikacji m.in. w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym, Urologii Polskiej i Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej, a także autorem 10 i współautorem 18 referatów wygłoszonych na zjazdach i konferencjach naukowych w wielu miastach w Polsce.

Wysoko cenię Jego umiejętność klinicznego rozumowania, dociekliwość i spostrzegawczość łączone z dobrze opanowaną techniką operacyjną, a także Jego walory osobiste: spokój, opanowanie, życzliwość okazywane zarówno chorym jak i współpracownikom.- prof. dr hab. A.Kawalski

Odszedł od nas nagle w pełni sił Człowiek zdolny, uczciwy i prawy. Mój znakomity Uczeń i Przyjaciel. Zawsze spokojny i taktowny zyskał sobie szacunek kolegów, współpracowników i pacjentów. Odszedł od nas, lecz nie z naszych serc.- dr n. med. J.Gajda

Doktora Olszewskiego znałem z kontaktów redakcyjnych. Pisywał wspomnienia o zmarłych kolegach-lekarzach i podawał je do druku na naszych łamach [T.O.]. Był człowiekiem uderzająco skromnym. Pamiętam, że miał smutne oczy. Przypisywałem to zawodowi, w którym na co dzień obcował z cierpieniem, strachem, śmiercią. Sensem Jego pracy było przywracanie ludziom zdrowia i dlatego, gdy medycyna okazywała się bezsilna, odczuwał to jako osobistą porażkę. Pracował i żył w cieniu śmierci. Jako lekarz przeciwstawiał się jej skalpelem i wiedzą medyczną. Jako autor wspomnień, starał się chronić od zapomnienia tych, którym żaden lekarz pomóc nie mógł.- S.Olzacki

 

Operacje planowe

Zapisu na planową operację Pacjent może dokonać osobiście w Sekretariacie Oddziału, pokój nr 447, poniedziałek-piątek w godzinach 7.00 - 14.35.

W przypadku konieczności zmiany terminu lub rezygnacji z leczenia prosimy o jak najszybsze powiadomienie Oddziału Chirurgii. Pacjent zgłaszający się do Oddziału Chirurgii w Ostrołęce celem wykonania planowej operacji powinien dostarczyć:

 • skierowanie do szpitala zawierające PESEL;
 • RTG płuc z opisem - jeżeli było wykonane w przeciągu ostatniego roku;
 • grupę krwi - jeżeli była oznaczana w przeszłości, a Pacjent posiada jej wynik;
 • dokumentacją z dotychczasowego leczenia (karty informacyjne z przebytych hospitalizacji itp.).

 

Informacji o stanie zdrowia Pacjenta udziela osobom upoważnionym lekarz prowadzący lub kierownik oddziału, a w godzinach popołudniowych i w święta lekarz dyżurny.

Kontakt

Kierownik oddziału

tel. (29) 765-14-45

Pielęgniarka Oddziałowa

tel. (29) 765-14-48

Sekretariat

tel. (29) 765-14-47

Gabinet lekarski strona P

tel. (29) 765-14-50

Gabinet lekarski strona L

tel. (29) 765-14-41

Dyżurka pielęgniarek strona P

tel. (29) 765-14-59

Dyżurka pielęgniarek strona L

tel.(29) 765-14-17

Ostatnia aktualizacja: 09.07.2020r. Autor: Piotr Zaorski