Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału
Lek. Urszula Drężek

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Elżbieta Laskowska-Bałdyga

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest zlokalizowany na I piętrze Budynku H Szpitala przy Al. Jana Pawła II 120A. W obecnym miejscu funkcjonuje od października 2012 r. Zakres wykonywanych świadczeń:

  • wykonywanie znieczuleń ogólnych i przewodowych do zabiegów leczniczych operacyjnych i diagnostycznych,
  • badanie chorych, kwalifikacja i ustalanie zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych stanowiących przygotowanie do zabiegów leczniczych,
  • nadzór i sprawdzanie sprawności i jakości aparatury, sprzętu i leków używanych do celów anestezjologicznych,
  • intensywna terapia tj. postępowanie mające na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia,
  • rehabilitacja pacjentów leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii w oparciu o bazę szpitalną.

Personel oddziału zajmuje się wykonywaniem znieczuleń do zabiegów operacyjnych, intensywną terapią, reanimacją i leczeniem bólu ostrego. Rocznie wykonujemy około 6 tys. znieczuleń. Każde stanowisko znieczulenia jest wyposażone w wysokiej klasy aparat do znieczulenia i monitor czynności życiowych. W okresie okołooperacyjnym stan zdrowia pacjentów jest monitorowany i nadzorowany w salach pooperacyjnych.

Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy respiratory, monitory, strzykawki automatyczne, pompy infuzyjne i inny sprzęt niezbędny do ratowania życia.

W procesie leczenia wykorzystujemy ponadto: urządzenia do ciągłych technik nerkozastępczych, bronchoskop, do monitorowania hemodynamicznego.

Pod kontrolą bronchoskopu wykonujemy tracheotomie przezskórne. Oddział ma całodobowy dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej. Rocznie leczymy około 200 pacjentów. Wysokie kwalifikacje personelu i nowoczesne, zaawansowane technologicznie wyposażenie decydują o osiąganiu dobrych efektów leczniczych.

 

Kontakt

Kierownik Oddział

tel. (29)765-15-44

Pielęgniarka Oddziałowa

tel. (29)765-15-56

Pokój lekarzy

tel. (29)765 -15-49

Sekretariat

tel. (29)765-18-94

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2021r. Autor: Marta Kowalczyk