Oddział Urologiczny

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału
lek. Zbigniew Tadeusz Jarząbek

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. Wioletta Piersa

Informacje ogólne

Oddział Urologiczny i Poradnia Urologiczna szpitala udzielają świadczeń diagnostycznych i leczniczych z zakresu urologii w szerokim zakresie.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w formie porad i drobnych zabiegów urologicznych (m.in. biopsja gruczołu krokowego) są realizowane w Poradni Urologicznej przez 4 dni w tygodniu, w tym 1 raz w godzinach popołudniowych.

Oddział Urologiczny pracuje całodobowo. W formie „krótkiego pobytu” (przeciętnie 1 dzień) wykonywane są badania diagnostyczne (obrazowe i endoskopowe, np. urografia, cystoskopia) oraz zabiegi lecznicze (np. operacja stulejki, zabieg ESWL, instalacja cewnika DJ). W formie „pobytu wielodniowego” realizowany jest pełen zakres zabiegów urologicznych. Wykonywane są:

· operacje i zabiegi z powodu kamicy układu moczowego, zarówno endoskopowe, z użyciem lasera, ultradźwięków bądź litoklastu (URSL, PCNL), jak również metodami klasycznymi;

· operacje i zabiegi z powodu rozrostu stercza: TUIP, TURP (mono- i bipolarna), PVP, adenomektomia przezpęcherzowa;

· operacje onkologiczne: nefrektomia radykalna i częściowa, nefroureterektomia, cystektomia radykalna, prostatektomia radykalna, hemikastracja, penektomia;

· operacje i zabiegi plastyczne: korekta zwężenia miedniczkowo-moczowodowego, przepukliny pachwinowej, wodniaka jądra, wnętrostwa, żylaków powrózka nasiennego (laparoskopowo i klasycznie), uretrotomia wewnętrzna.

 

Oddział pełni również codzienny całodobowy ostry dyżur urologiczny – wykonywane są wszelkie pilne operacje i zabiegi urologiczne w przypadku urazów narządów moczowych i narządów płciowych czy skrętu jądra oraz nefrostomia przezskórna i cystostomia przezskórna.

W szpitalu jest całodobowy dostęp do laboratorium analitycznego i zakładu radiologii – możliwe jest wykonanie pilnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych (USG, „rentgen”, tomografia komputerowa).

 

Od 1994 roku Oddział współpracuje z Zakładem Biochemii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia podyplomowego w Warszawie, co zaowocowało wieloma publikacjami w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym (współautorstwo), dotyczącymi roli hormonów tarczycy w patofizjologii raka jasnokomórkowego nerki.

Kontakt

Kierownik oddziału

tel. (29)765-11-35

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (29)765-11-33

Pokój lekarzy

tel. (29)765-11-38

Sekretariat

tel. (29)765-11-46

Punkt pielęgniarski

tel. (29)765-11-37

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2020r. Autor: Alan Baczewski