Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału

lek. Piotr Paździor

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Halina Hanna Suska

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny zlokalizowany jest w budynku H przy Al. Jana Pawła II 120A.

Mając skierowanie do oddziału należy:

  1. Zgłosić się na Ogólną Izbę Przyjęć przy AL. Jana Pawła II.
    POSIADAĆ:
  2. Skierowanie do szpitala
  3. Dowód osobisty
  4. Wyniki badań ambulatoryjnych
  5. Karty informacyjne z wcześniejszych hospitalizacji

Historia powstania oddziału

Oddział Obserwacyjno –Zakaźny został utworzony w szpitalu ostrołęckim po przeniesieniu siedziby szpitala na ulicę Sienkiewicza w 1965 roku. Dla potrzeb oddziału został specjalnie zaprojektowany a następnie wybudowany budynek dwukondygnacyjny, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Początkowo był to oddział 64 łóżkowy hospitalizujący głównie pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby oraz zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Od połowy lat 90-tych znacząco wzrosła liczba pacjentów z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami odporności, po licznych zabiegach operacyjnych nękanymi przez ciężkie choroby infekcyjne ( takie jak: ciężkie zapalenia płuc, zapalenia skóry i tkanki podskórnej, zakażenia przewodu pokarmowego a także coraz częściej rozpoznawane posocznice) – wymagających leczenia szpitalnego. Pacjenci, ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych chorych wymagają hospitalizacji z zapewnieniem warunków izolacji, a więc w Oddziale Zakaźnym. W ostatnim dwudziestoleciu wzrosła również liczba chorób wywołanych przez kleszcze. Obecnie oddział hospitalizuje średnio 1300 pacjentów rocznie, 75 % stanu "obłożenia" stanowią mieszkańcy Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, pozostałe 25 % to pacjenci z byłego województwa ostrołęckiego. Obecnie oddział posiada 29 łóżek.

Najczęstsze grupy schorzeń leczone:

· Zapalenia wątroby (w tym leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby w ramach programów terapeutycznych)

· Zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych

· Zapalenia węzłów chłonnych

· Choroby gorączkowe

· Choroby przewodu pokarmowego przebiegające z biegunką i wymiotami

· Choroby przenoszone przez kleszcze

· Posocznice

· Zapalenia powłok skórnych

· Choroby wysypkowe

Kontakt

Kierownik oddziału

tel. (29) 765-12-54

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (29) 765-12-37

Pokój lekarski

tel. (29) 765-12-63

Sekretariat

tel. (29) 765-12-55

Dyżurka piel.H1

tel. (29) 765-12-40

Dyżurka piel.H3

tel. (29) 765-12-47

Por. Chorób Zak.

tel. (29) 765-12-46

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2020r. Autor: Alan Baczewski