Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału 
lek. Robert Kogut

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Joanna Dąbrowska

 

INFORMACJA O SOR Z IP:

 1. Spełnia zadania określone ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U nr 191 poz. 1410 ze zmianami) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.11.237.1420 - z dnia 08 listopada 2011 r. ze zmianami)
 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.
 3. Posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z medycyny ratunkowej.
 4. Liczy 7 łóżek (w tym 3 krótkotrwałej intensywnej terapii).
 5. Oddział współpracuje z regionalnym systemem łączności oraz z innymi służbami ratownictwa w rejonie.

Do stanów zagrożenia zdrowotnego możemy zaliczyć m.in.: 

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszka krwi,
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • masywny krwotok z dróg rodnych,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe ( wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utonięcie,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • dokonana próba samobójcza,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana, będąca efektem urazu,
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Nie możemy zatem liczyć, że w SOR otrzymamy taką pomoc, jak np. przedłużenie recepty, zaświadczenie o niezdolności do pracy na druku ZUS, czy pomoc przy nasileniu objawów znanej choroby przewlekłej, infekcji, itp. - w tym zakresie powinniśmy się zgłaszać do placówki świadczącej usługi POZ lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Na podstawie § 6 ust. 12 oraz §13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1213) informuję, że:

 1. Osoby, którym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przyznano kategorię pilności oznaczoną kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane do Podstawowej Opieki Zdrowotnej według następujących zasad, tj. po wstępnej ocenie (triagu) przeprowadzonej przez wykwalifikowany personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 2. Maksymalny czas na podjęcie decyzji o skierowaniu pacjenta z SOR do oddziału szpitala lub udzielenie odmowy przyjęcia do oddziału szpitala wynosi 24 godziny.

 

Kontakt:

Kierownik Oddziału

tel. (29) 765-11-57

 

Pielęgniarka Oddziałowa 

tel. (29) 765-11-61

Pokój lekarzy

tel. (29) 765-11-52

Rejestracja 

tel. (29) 765-11-81

Sekretariat

tel. (29) 765-11-66

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2020r. Autor: Alan Baczewski