Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału
lek.Robert Kogut

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Joanna Dąbrowska

 

INFORMACJA O SOR Z IP:

 1. Spełnia zadania określone ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U nr 191 poz. 1410 ze zmianami) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.11.237.1420 - z dnia 08 listopada 2011 r. ze zmianami)
 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

  Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.

  Do stanów zagrożenia zdrowotnego możemy zaliczyć m.in.:
  • utrata przytomności
  • zaburzenia świadomości
  • drgawki
  • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
  • zaburzenia rytmu serca
  • nasilona duszność
  • nagły ostry ból brzucha
  • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszka krwi
  • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
  • masywny krwotok z dróg rodnych
  • gwałtownie postępujący poród
  • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe ( wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
  • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
  • rozległe oparzenia
  • udar cieplny
  • wyziębienie organizmu
  • porażenie prądem
  • podtopienie lub utonięcie
  • agresja spowodowana chorobą psychiczną
  • dokonana próba samobójcza
  • upadek z dużej wysokości
  • rozległa rana, będąca efektem urazu
  • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 3. Posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z medycyny ratunkowej.
 4. Liczy 7 łóżek (w tym 3 krótkotrwałej intensywnej terapii).
 5. Oddział współpracuje z regionalnym systemem łączności oraz z innymi służbami ratownictwa w rejonie.

Nie możemy zatem liczyć, że w SOR otrzymamy taką pomoc, jak np. przedłużenie recepty, zaświadczenie o niezdolności do pracy na druku ZUS, czy pomoc przy nasileniu objawów znanej choroby przewlekłej, infekcji, itp. - w tym zakresie powinniśmy się zgłaszać do placówki świadczącej usługi POZ lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajdujące się w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 49.

 

Kontakt

Kierownik Oddziału

tel. (29) 765-11-57


Pielęgniarka Oddziałowa

tel. (29) 765-11-61

Pokój lekarzy

tel. (29) 765-11-52

Rejestracja

tel. (29) 765-11-81

Sekretariat

tel. (29) 765-11-66