Oddział Chorób Wewnętrznych

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału

lek.Magdalena Kosiorek

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Jolanta Zięba - specjalizacja z pielęgniarstwa zachowawczego, magister Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Informacja o oddziale

Liczba leczonych chorych ok. 1700 rocznie. Oddział jest podzielony na dwie części A i B , w którym znajduje się obecnie 42 łóżka. Oddział posiada akredytację do specjalizowania młodych lekarzy z chorób wewnętrznych oraz staże z gastroenterologii w ramach specjalizacji internistycznej. Oddział oferuje pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie gastrologii oraz chorób wewnętrznych (poza kardiologią).

Częścią oddziału jest Pracownia Endoskopowa w której wykonywane są wysoko specjalistyczne procedury gastrologiczne:

  • Kolonoskopia z polipektomią endoskopową.
  • Panendoskopia z możliwością tamowania krwawień z przewodu pokarmowego.

Wyposażenie Pracowni Endoskopowej to sprzęt video-endoskopowy firmy Pentax oraz Olympus najnowszej generacji. Oddział zapewnia diagnostykę w kierunku badań endokrynologicznych np.: ultrasonografia tarczycy, badanie hormonów tarczycy i kory nadnerczy.

Oddział Chorób Wewnętrznych dzięki wysokospecjalistycznej kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej zapewnia wysoką jakość świadczeń zdrowotnych. W oddziale panuje atmosfera przyjazna pacjentowi.

Kontakt

Kierownik oddziału

tel. (29)765-16-39

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (29)765-16-43

Pokój lekarzy

tel. (29)765-16-04,

tel. (29)765-56-34

Punkt pielęgniarski

tel. (29)765-16-74,

tel. (29)765-16-62

Sekretariat

tel. (29)765-16-41

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2023r. Autor: Piotr Zaorski