Oddział Dziecięcy

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału

lek. Michał Gawroński

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Edyta Wróblewska

Informacje o oddziale:

· Oddział posiada 23 łóżka.

· W Oddziale odbywa się diagnostyka i leczenie dzieci od 29 dnia życia do 18 roku życia.

· W oddziale dziecięcym mamy możliwość korzystania z konsultacji specjalistów pracujących w naszym szpitalu: ortopedy, chirurga, anestezjologa, ginekologa, laryngologa, urologa, okulisty, pulmonologa, neurologa dziecięcego, psychiatry dziecięcego, psychologa.

· dostępna jest diagnostyka, laboratoryjna, radiologiczna, endoskopowa.

· W oddziale dostępny jest sprzęt niezbędny do leczenia i diagnostyki pacjentów ogólnopediatrycznych.

· W strukturach oddziału wyodrębniona jest sala zajęć wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci. W wyznaczonych godzinach jeden nauczyciel prowadzi zajęcia szkolno-świetlicowe dla pacjentów oddziału. Sala jest wyposażona w komputer, sprzęt audio-video, pomoce dydaktyczne, zabawki.

 

Najczęstsze grupy schorzeń leczone w oddziale dziecięcym:

· infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych,

· diagnostyka i leczenie zaburzeń napadowych i innych schorzeń neurologicznych,

· zakażenia dróg moczowych,

· diagnostyka chorób układu krążenia,

· diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego,

· leczenie małopłytkowości.

Kontakt

Kierownik oddziału

tel. (29) 765-17-97

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (29) 765-19-40

Pokój lekarzy

tel. (29) 765-14-92

Sekretariat

tel. (29) 765-15-01

Punkt pielęgniarski

tel. (29) 765-28-67

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2020r. Autor: Alan Baczewski