Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej

KADRA KIEROWNICZA:

Kierownik Oddziału

 dr n.med.Wojciech E. Krzyżanowski

Kierownik Ośrodka:

lek. Roman Załuska

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Anna Ciszkowska

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek Ośrodek: mgr Beata Grzegorczyk

Kierownik zespołu fizjoterapeutów: mgr Katarzyna Gadzała

Informacje ogólne

 • Celem Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej jest wczesna rehabilitacja pacjentów po zawale serca;
 • Celem oddziału jest szybka i nowoczesna diagnostyka oraz leczenie chorób układu krążenia;
 • Pełni całodobowy dyżur kardiologiczny z możliwością 24-godzinnego dostępu do diagnostyki inwazyjnej i angioplastyki wieńcowej;
 • Rocznie w oddziale leczonych jest ok. 2 000 pacjentów;
 • Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii;
 • Dysponuje pełną diagnostyką kardiologiczną nieinwazyjną;
 • Od kilkunastu lat uczestniczy w wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych w różnych dziedzinach kardiologii;
 • Ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologii Interwencyjnej oraz Poradnią Kardiologiczną;
 • Ściśle współpracuje z ośrodkami referencyjnymi w zakresie kardiologii i kardiochirurgii;

Zakres wykonywanych świadczeń

 • Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu:
  - Choroby wieńcowej;
  - Następstw i powikłań zawału serca;
  - Niewydolności serca;
  - Nadciśnienia tętniczego;
  - Wrodzonych i nabytych wad serca;
  - Kardiomiopatii;
  - Zaburzeń rytmu i przewodnictwa;
  - Choroby krążenia płucnego;
 • Zajmuje się profilaktyką chorób układu krążenia;
 • Od 2007 roku jest ośrodkiem wszczepiającym układy stymulujące serce, a od 2009 roku również kardiowertery-defibrylatory oraz układy resynchronizujące serce a od 2018 r. wykonywana jest ablacja zaburzeń rytmu serca i diagnostyka elektrofizjologiczna;
 • W najbliższych latach planuje dalszy rozwój diagnostyki i leczenia elektrofizjologicznego chorób serca;
 • Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej:

         - 10 łóżkowy pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej z wyodrębnionymi: salą ćwiczeń i salą treningu wydolnościowego

         - Rehabilitacja w trybie dziennym

         - Telerehabilitacja kardiologiczna

         - Zespół pracowni diagnostycznych z Poradnią Rehabilitacji Kardiologicznej

Struktura oddziału

 • 7-osobowa Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej z nowoczesnymi panelami do pełnego monitoringu czynności życiowych metodami nieinwazyjnymi i inwazyjnymi, w tym wspomagania serca kontrapulsacją wewnątrzaortalną oraz czasową stymulacją;
 • 48-łóżkowy oddział z wyodrębnionymi łóżkami szybkiej diagnostyki nieinwazyjnej;
 • Pracownia echokardiografii wykonująca badanie echokardiograficzne przezklatkowe oraz przezprzełykowe;
 • Pracownia Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej wykonująca badania elektrokardiograficzne metodą Holtera, testy wysiłkowe, EKG
 • 24-godzinną rejestrację ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera, testy wysiłkowe na bieżni ruchomej i cykloergometrze rowerowym;
 • Pracownia elektrofizjologii zajmująca się implantacją układów stymulujących dwu- i jednojamowych oraz kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących serce, jak również planową kontrolą chorych z implantowanymi stymulatorami i kardiowerterami;

Kontakt

Kierownik oddziału

tel. (29) 765-17-35

Zastępca kierownika oddziału

tel. (29) 765-13-27

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (29) 765-17-31

Pielęgniarka koordynująca Ośrodek

tel. (29) 765-29-74

Kierownik zespołu fizjoterapeutów Ośrodka

tel. (29) 765-29-73

Pokój lekarzy Ośrodka

tel. (29) 765-28-98

Pokój lekarzy

tel.(29) 765-17-40

Punkt pielęgniarski

tel.(29) 765-17-11

Sekretariat Ośrodka

tel. (29) 765-28-99

 

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2021r. Autor: Marta Kowalczyk