Oddział Psychiatryczny

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału

lek. Jakub Puchalski

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. Iwona Zglejszewska

Informacje ogólne

  • Od kwietnia 2015r. oddział zlokalizowany jest na terenie Szpitala (Al. Jana Pawła II 120 A) w oddzielnym budynku.
  • Pacjenci przebywają w komfortowych salach z łazienkami. Mają możliwość spacerowania za budynkiem oddziału. Oddział jest monitorowany.
  • Oddział liczy 24 łóżka
  • Rocznie w oddziale leczonych jest ponad 500 pacjentów;

Zakres wykonywanych świadczeń

  • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania z towarzyszącymi im chorobami somatycznymi:

- Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

-Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych

-Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe

-Zaburzenia nastroju

-Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

-Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

-Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

-Upośledzenie umysłowe

-Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

-Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

-Zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone (BNO)

  • Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne w kierunku podejrzewanej:

 

Kontakt

Sekretariat

tel.(29) 765-13-15

Kierownik oddziału

tel.(29) 765-13-14

Pielęgniarka oddziałowa

tel.(29) 765-13-13

Dyżurka pielęgniarek

tel. (29) 765-13-17

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2023r. Autor: Piotr Zaorski