Oddział Neurologiczny

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału

lek.Wioletta Pawełek

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr.Jolanta Miłoszewska

Baza lokalowa

Oddział Neurologiczny liczy 38 łóżek w tym 16 wydzielonych łóżek w Pododdziale Leczenie Udaru Mózgu z salą intensywnego nadzoru monitorującą podstawowe funkcje życiowe ( kardiomonitory, pulsoksymetry, respiratory) i sprzęt wspomagający w intensywnej terapii.

Gabinety

 • Pracownia EEG, w której badania wykonywane są oraz interpretowane przez fachowy personel - lek. Anna Wołosz,
 • Pracownia EMG – tylko dla potrzeb oddziału są wykonywane badania

Diagnostyka laboratoryjna

 • podstawowa,
 • biochemiczna,
 • immunologiczna,
 • mikrobiologiczna,
 • anatomopatologiczna.

Wykonywana jest na bazie laboratorium Szpitala.

Diagnostyka obrazowa

 • radiologiczna,
 • USG,
 • komputerowa.

Wykonywana przez pracownie Szpitala.

Zakres usług leczniczo - diagnostycznych

 • Pododdział Leczenia Udaru Mózgu
  - leczenie udaru mózgu z możliwością leczenia trombolitycznego.
 • Oddział Neurologiczny
  - nowotwory centralnego układu nerwowego,
  - padaczka i inne zaburzenia świadomości,
  - choroby nerwów obwodowych i choroby mięśni,
  - stwardnienie rozsiane i pokrewne choroby demielinizacyjne,
  - choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego,
  - zespoły bólowe korzeniowe o różnej etiologii,
  - diagnostyka bólów i zawrotów głowy,
  - choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego.

Oddział współpracuje z Klinikami Neurochirurgii w Warszawie oraz Klinikami o profilu zachowawczym z możliwością konsultacji i przekazania chorych do kontynuacji leczenia.

Oddział posiada akredytację uprawniającą do prowadzenia szkolenia specjalistycznego lekarzy z zakresu Neurologii.

Kontakt

Kierownik oddziału

tel. (29)765-15-36

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (29)765-15-39

Pokój lekarzy

tel. (29)765-17-29

Punkt pielęgniarski

tel. (29)765-15-16

Ostatnia aktualizacja: 04.11.2020r. Autor: Krzysztof Groszyk