www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Oddział Urologiczny

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału

lek. Zbigniew Tadeusz Jarząbek

 

Pielęgniarka Oddziałowa lic. Wioletta Piersa

 

INFORMACJE OGÓLNE

Oddział Urologiczny i Poradnia Urologiczna szpitala udzielają świadczeń diagnostycznych i leczniczych z zakresu urologii w szerokim zakresie.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w formie porad i drobnych zabiegów urologicznych (m.in. biopsja gruczołu krokowego) są realizowane w Poradni Urologicznej przez 4 dni w tygodniu, w tym 1 raz w godzinach popołudniowych.

Oddział Urologiczny pracuje całodobowo. W formie „krótkiego pobytu” (przeciętnie 1 dzień) wykonywane są badania diagnostyczne (obrazowe i endoskopowe, np. urografia, cystoskopia) oraz zabiegi lecznicze (np. operacja stulejki, zabieg ESWL, instalacja cewnika DJ). W formie „pobytu wielodniowego” realizowany jest pełen zakres zabiegów urologicznych. Wykonywane są:

·       operacje i zabiegi z powodu kamicy układu moczowego, zarówno endoskopowe, z użyciem lasera, ultradźwięków bądź litoklastu (URSL, PCNL), jak również metodami klasycznymi;

·       operacje i zabiegi z powodu rozrostu stercza: TUIP, TURP (mono- i bipolarna), PVP, adenomektomia przezpęcherzowa;

·       operacje onkologiczne: nefrektomia radykalna i częściowa, nefroureterektomia, cystektomia radykalna, prostatektomia radykalna, hemikastracja, penektomia;

·       operacje i zabiegi plastyczne: korekta zwężenia miedniczkowo-moczowodowego, przepukliny pachwinowej, wodniaka jądra, wnętrostwa, żylaków powrózka nasiennego (laparoskopowo i klasycznie), uretrotomia wewnętrzna.

 

Oddział pełni również codzienny całodobowy ostry dyżur urologiczny – wykonywane są wszelkie pilne operacje i zabiegi urologiczne w przypadku urazów narządów moczowych i narządów płciowych czy skrętu jądra oraz nefrostomia przezskórna i cystostomia przezskórna.

W szpitalu jest całodobowy dostęp do laboratorium analitycznego i zakładu radiologii – możliwe jest wykonanie pilnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych (USG, „rentgen”, tomografia komputerowa).

 

Od 1994 roku Oddział współpracuje z Zakładem Biochemii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia podyplomowego w Warszawie, co zaowocowało wieloma publikacjami w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym (współautorstwo), dotyczącymi roli hormonów tarczycy w patofizjologii raka jasnokomórkowego nerki.

 

KONTAKT

Kierownik oddziału             29/765 11 35

Pielęgniarka oddziałowa      29/765 11 33

Pokój lekarzy                      29/765 11 38

Sekretariat                          29/765 11 46

Punkt pielęgniarski             29/765 11 37