www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Oddział Neurologiczny

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM LECZENIA UDARU MÓZGU

Kierownik Oddziału Dorota Szkopek - tel. 29/765 15 36
adres e-mail: dorota.szkopek@szpital.ostroleka.pl

BAZA LOKALOWA

Oddział Neurologiczny liczy 38 łóżek w tym 16 wydzielonych łóżek w Pododdziale Leczenie Udaru Mózgu z salą intensywnego nadzoru monitorującą podstawowe funkcje życiowe ( kardiomonitory, pulsoksymetry, respiratory) i sprzęt wspomagający w intensywnej terapii.

GABINETY

 • Pracownia EEG, w której badania wykonywane są oraz interpretowane przez fachowy personel - lek. med. Hanna Tykocka specjalista II° z Neurologii - starszy tech. EEG Halina Dawid.
 • Pracownia EMG - w trakcie uruchamiania.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

 • podstawowa,
 • biochemiczna,
 • immunologiczna,
 • mikrobiologiczna,
 • anatomopatologiczna.

Wykonywana jest na bazie laboratorium Szpitala.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

 • radiologiczna,
 • USG,
 • komputerowa.

Wykonywana przez pracownie Szpitala.

ZAKRES USŁUG LECZNICZO - DIAGNOSTYCZNYCH

 • Pododdział Leczenia Udaru Mózgu
  - leczenie udaru mózgu z możliwością leczenia trombolitycznego.
 • Oddział Neurologiczny
  - nowotwory centralnego układu nerwowego,
  - padaczka i inne zaburzenia świadomości,
  - choroby nerwów obwodowych i choroby mięśni,
  - stwardnienie rozsiane i pokrewne choroby demielinizacyjne,
  - choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego,
  - zespoły bólowe korzeniowe o różnej etiologii,
  - diagnostyka bólów i zawrotów głowy,
  - choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego.

Oddział współpracuje z Klinikami Neurochirurgii w Warszawie oraz Klinikami o profilu zachowawczym z możliwością konsultacji i przekazania chorych do kontynuacji leczenia.

Oddział posiada akredytację uprawniającą do prowadzenia szkolenia specjalistycznego lekarzy z zakresu Neurologii.