www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Oddział Chorób Płuc

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału lek. Małgorzata Prusaczyk

Pielęgniarka oddziałowa lic.Jolanta Tatak

INFORMACJE O ODDZIALE

Oddział istnieje od 1975 roku. W listopadzie 2009 roku został przeniesiony do nowej lokalizacji w nowoczesnym budynku przy Alei Jana Pawła II. Posiada obecnie 20 łóżek w jedno- i dwuosobowych salach. Każda sala chorych posiada telefon oraz telewizor. W bezpośrednim sąsiedztwie sal znajdują się węzły sanitarne. W oddziale hospitalizowanych jest rocznie ok. 1000 pacjentów. W strukturach oddziału znajduje się Pracownia Bronchoskopowa (od 1990 roku ) oraz Pracownia Badań Czynnościowych.

Pracownia Bronchoskopowa

Wyposażona jest w 2 bronchofiberoskopy oraz bronchofiberoskopy autofluorescencyjne wraz z torem wizyjnym. Metoda autofluorescencji umożliwia wykrywanie wczesnych postaci raka płuca. Rocznie wykonywanych jest kilkaset badań diagnostycznych, terapeutycznych oraz z zakresu pneumonologii interwencyjnej – usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych, tamowanie krwawień.

Pracownia Badań Czynnościowych

Wyposażona jest w spirometr Lungtest – 1000. Oznaczanie objętości i pojemności płucnych, przepływów w drogach oddechowych, badanie odwracalności obturacji – próba rozkurczowa. W planach jest rozbudowa pracowni i zakup kabiny pletyzmograficznej oraz zestawu do badań pojemności dyfuzyjnej, co umożliwi kompleksową ocenę czynnościową płuc.

Zakres usług leczniczych i terapeutycznych w oddziale:

  • Diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób infekcyjnych układu oddechowego.
  • Kwalifikacja pacjentów do domowej tlenoterapii oraz leczenie zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddechowej.
  • Diagnostyka i leczenie alergicznych chorób układu oddechowego.
  • Diagnostyka "zmian rozsianych" w płucach.
  • Diagnostyka pierwotnych i wtórnych nowotworów płuc i śródpiersia, z kwalifikacją do leczenia operacyjnego lub chemio-, radioterapii.

Oddział współpracuje z renomowanymi i wiodącymi ośrodkami pulmonologicznymi w Polsce, m.in.:

  • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia stażów z pulmonologii do specjalizacji z chorób wewnętrznych.

 

KONTAKT

Kierownik oddziału            29/765 17 36

Pielęgniarka oddziałowa     29/ 765 17 39

Pokój lekarzy                    29/765 17 41

Sekretariat                       29/765 24 79

Punkt pielęgniarski            29/765 24 83

Galeria zdjęć