www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe - 27-01-2017 - Rehabilitacja kardiologiczna

dodał: Administrator (2017-01-27)
zmodyfikował: Administrator (2017-02-10)

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z opracowaniem koncepcji projektu technologicznego na dostosowanie pomieszczeń Bloku A VII piętro ( około 50 m2) Bloku B I piętro (około 680 m2) na potrzeby ośrodka rehabilitacji kardiologicznej dla projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych  w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowych VI Jakość życia,  Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,  Typ Projektów Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii)- w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi.

Pliki do pobrania