Ośrodek Medycyny Pracy

Kierownik ośrodka lek. Tadeusz Murawski

Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką organizacyjną w strukturze Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, świadczącą usługi już od wielu lat.

Do zadań ośrodka należy:

 • Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Szpitala, jak i na rzecz innych instytucji - na podstawie zawartej umowy,
 • Wykonywanie badań uczniów, kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, wyższych, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
 • Wykonywanie badań kierowców wszystkich kategorii /prawa jazdy, świadectwo kwalifikacji zawodowej/.
 • Wykonywanie badań osób narażonych na promieniowanie jonizujące.
 • Wykonywanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Wykonywanie badań strażaków OSP.

Naszą zaletą jest:

 • Możliwość wykonania badań w ciągu jednego dnia, w obrębie jednego obiektu /gabinety lekarskie i pracownie diagnostyczne znajdują się w budynku Szpitala przy Alei Jana Pawła II 120A/.
 • Ciągłość świadczonych usług, bowiem w Ośrodku usługi świadczy 2 lekarzy, specjalistów medycyny pracy z pełnymi uprawnieniami do badań profilaktycznych pracowników.

Ważne wskazówki dla pracodawców:

 • Pracodawca powinien zawrzeć umowę na badania profilaktyczne dla swoich pracowników.
 • Kierując pracownika na badanie należy wydać mu skierowanie.
 • Po przeprowadzeniu badania lekarskiego oraz niezbędnych konsultacji i badań diagnostycznych, lekarz wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy lub o istnieniu przeciwwskazań do pracy.

Ośrodek świadczy usługi codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.05

Rejestracja tylko telefoniczna.

Kontakt

Kierownik ośrodka

tel. (29) 765-21-20

Rejestracja

tel.(29) 765-21-23

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Daniel Sokołowski