"Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

 

Projekt  "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

Wartość projektu opiewa na kwotę 578.172.121,00 zł w tym 493.442.397,00 zł to środki UE, 34.144.342,00 zł - środki budżetu państwa, a 50.585.382,00 zł - wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego: 

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami   administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) - razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie - dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Wartość projektu opiewa na kwotę 578.172.121,00 zł w tym 493.442.397,00 zł to środki UE, 34.144.342 zł - środki budżetu państwa, a 50.585.382,00 zł - wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach. Okres realizacji: 28.02.2020 r. - 31.12.2023 r.

 

 

 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce będąc Partnerem Projektu  otrzymał wsparcie w postaci sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji. Pomoc objęła również wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym 
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Poniżej pełna lista wsparcia: 

 • Płyny do dezynfekcji rąk, powierzchni , pomieszczeń , preparaty do dezynfekcji metodą zamgławiania,
 • System dezynfekcji pomieszczeń 3 szt.,
 • Termometry bezdotykowe 200 szt.,
 • Ciśnieniomierze elektroniczne naramienne 200 szt.,
 • Pulsoksymetry 200 szt.,
 • Zestaw do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała ludzkiego,
 • Łóżka do intensywnego nadzoru/ intensywnej terapii z materacami i szafkami 20 szt.,
 • Respiratory transportowe 15 szt.,
 • Kardiomonitory modułowe 10 szt. + dwie centrale monitorujące,
 • Aparat RTG,
 • Tomograf komputerowy Revolution EVO z kontenerem,
 • Układy oddechowe podgrzewane z komorą samonapełniającą  80 szt.,  kaniule donosowe 75 szt.,
 • Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami  3 szt.,
 • Pompy infuzyjne strzykawkowe 10 szt.,
 • Aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej z akcesoriami  10 szt.,
 • Pompy infuzyjne strzykawkowe perfursor Compact Plus  10 szt.,
 • Defibrylatory dwufazowe z możliwością stymulacji i kardiowersji 5 szt.,
 • PFU,
 •  Wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym,
 • Nadzór inwestorski wielobranżowy nad zadaniem pn.:,, Wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce'',
 • Zestaw monitorowania EKG i saturacji,
 • Aparaty do znieczulania 4 szt.,
 • Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii,
 • Testy Xpert  SARS-CoV-2   200 szt.,
 • Parownica atmosferyczna,
 • Przepływomierze z  butelką 8 szt.,
 • Dozowniki tlenu 60 szt.,  nawilżacze 15 szt.,
 • Dozowniki rotametryczne z butelką nawilżacza 7 szt.,
 • Środki ochrony indywidualnej,
 • Wykonanie instalacji zasilania sieci szpitalnej w tlen medyczny.
 • Ambulans typu A2,
 • Bronchofiberoskop - 1 szt.,
 • Aparat do znieczulania - 4 szt.,
 • Aparat RTG stacjonarny z wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z adaptacją pomieszczeń,
 • Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - 4 szt.,
 • Urządzenia do końcowej dekontaminacji - 4 szt.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 28 kwietnia 2020 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2024, 13:29