480 mln zł dla mazowieckich szpitali na walkę z koronawirusem

 

Projekt  "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego: 

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami   administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) - razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie - dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju. 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce będąc Partnerem Projektu  otrzymał wsparcie w postaci sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji. Pomoc objęła również wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym 
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Poniżej pełna lista wsparcia: 

·         Płyny do dezynfekcji rąk, powierzchni , pomieszczeń , preparaty do dezynfekcji metodą zamgławiania

·         System dezynfekcji pomieszczeń 3 szt.

·         Termometry bezdotykowe 200 szt.

·         Ciśnieniomierze elektroniczne naramienne 200 szt.

·         Pulsoksymetry 200 szt.

·         Zestaw do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała ludzkiego

·         Łóżka do intensywnego nadzoru/ intensywnej terapii z materacami i szafkami 20 szt.

·         Respiratory transportowe 15 szt. 

·         Kardiomonitory modułowe 10 szt. + dwie centrale monitorujące 

·         Aparat RTG

·         Tomograf komputerowy Revolution EVO z kontenerem 

·         Układy oddechowe podgrzewane z komorą samonapełniającą  80 szt.,  kaniule donosowe 75 szt.

·         Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami  3 szt.

·         Pompy infuzyjne strzykawkowe 10 szt. 

·         Aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej z akcesoriami  10 szt.

·         Pompy infuzyjne strzykawkowe perfursor Compact Plus  10 szt.

·         Defibrylatory dwufazowe z możliwością stymulacji i kardiowersji 5 szt.

·         PFU 

·         Wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym

·         Nadzór inwestorski wielobranżowy nad zadaniem pn.:,, Wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym w Mazowieckim Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''

·         Zestaw monitorowania EKG i saturacji 

·         Aparaty do znieczulania 4 szt. 

·         Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii

·         Testy Xpert  SARS-CoV-2   200 szt.

·         Parownica atmosferyczna 

·         Przepływomierze z  butelką 8 szt.

·         Dozowniki tlenu 60 szt.,  nawilżacze 15 szt. 

·         Dozowniki rotametryczne z butelką nawilżacza 7 szt.

·         Środki ochrony indywidualnej 

 

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSPARCIA  15 471 737,94

 

 

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 28 kwietnia 2020 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 02.08.2022, 08:52