Projekt ,,E-zdrowie dla Mazowsza 2''

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce brał udział 
w projekcie "E-zdrowie dla Mazowsza 2" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost 
e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza.

Projekt własny Województwa Mazowieckiego współfinansowany ze środków europejskich  to inwestycja w pacjentów i pracowników szpitali. Nie tylko usprawnia pracę personelu medycznego, ale przede wszystkim ułatwia pacjentom dostęp do dokumentacji medycznej. Właśnie takie rozwiązania są stosowane już w 21 szpitalach na Mazowszu podległych samorządowi województwa.

Elektroniczny obieg dokumentacji, podpis biometryczny, chatbot czy platforma e‑zdrowie - to tylko niektóre elementy projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2" realizowanego w placówkach medycznych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Cel projektu

Celem strategicznym realizacji Projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego drogą rozwoju infrastruktury łączności elektronicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Finansowanie projektu

Wartość projektu: 120.638.353,65 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 96.128.927,25 zł.

Zrealizowane zadania m.in.

 • Opracowanie i wdrożenie e-usług e-korespondencja, e-ankieta, e-rejestracja, chat
  z lekarzem, e-zgoda 
 • Rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz budowa archiwum długoterminowego realizującego obowiązek przechowywania archiwalnych dokumentów medycznych
 • Modyfikacja i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD
 • Utworzenie i wdrożenie systemu do nadzoru nad aparaturą medyczną
 • Utworzenie i wdrożenie systemu do zgłaszania zdarzeń niepożądanych
 • Modyfikacja i wdrożenie systemu do zarządzania nieruchomościami
 • Uruchomienie Chatbota, czyli automatycznego programu konwersującego, udzielającego krótkich odpowiedzi na pytania pacjentów.

Partnerzy projektu

Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami medycznymi dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym bądź właścicielem.

 1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
 2. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
 3. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu
 4. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
 5. Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 
 6. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku
 7. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. 
 8. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
 9. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu
 10. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
 11. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
 12. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
 13. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
 14. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
 15. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
 16. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
 17. Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
 18. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
 19. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
 20. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
 21. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Więcej o projekcie: https://geodezja.mazovia.pl/projekty/e-zdrowie-2/projekt-e-zdrowie-2.html#oppro

 

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 05 lutego 2024 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2024, 11:29