Ogłoszenia

04

grudnia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale dziecięcym wraz z pełnieniem funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału Dziecięcego

03

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania zabiegów operacyjnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego 

03

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej, udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżuru pod telefonem i na wezwanie na Sali Hybrydowej i Bloku Operacyjnym, udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym - Pracowni Elektrofizjologii, kontroli stymulatorów i kardiowerterów przez technika elektroradiologii oraz koordynowanie organizacji udzielania świadczeń i pełnienia dyżurów na wezwanie pod telefonem przez techników elektroradiologii 

03

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej, udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów pod telefonem i na wezwanie na Bloku Operacyjnym i Sali Hybrydowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym - Pracowni Elektrofizjologii, kontroli stymulatorów i kardiowerterów 

03

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego,  Pododdziale Chirurgii Naczyniowej, Pododdziale Chirurgii  Onkologicznej, pełnienie dyżurów na wezwanie w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżuru stacjonarnego 24 godzinnego: dyżur medyczny w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego z  Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej.

03

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej

03

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, Pododdziale Chirurgii Naczyniowej, Pododdziale Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżuru stacjonarnych 24 godzinnych - dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Naczyniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, pełnienie dyżuru pod telefonem w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego

03

grudnia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących udzielania porad i konsultacji z zakresu radioterapii onkologicznej 

02

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego wraz z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem  Chirurgii Onkologicznej i pełnienia dyżurów na wezwanie w Oddziale Chirurgii Ogólnej  im. dr.  Jerzego Olszewskiego z Pododdziałami Chirurgii Onkologicznej oraz pełnienia dyżuru medycznego stacjonarnego w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego z  Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

02

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie porad psychologicznych w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

02

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego

02

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki  specjalistycznej w Poradni Onkologicznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego wraz z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem  Chirurgii Onkologicznej  i pełnienie dyżurów na wezwanie w Oddziale Chirurgii Ogólnej  im. dr.  Jerzego Olszewskiego z Pododdziałami Chirurgii Onkologicznej wraz z pełnieniem funkcji  Kierownika Pododdziału Chirurgii Onkologicznej i Zastępcy Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego (dot. Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego bez Pododdziałów), oraz pełnienie dyżuru medycznego stacjonarnego w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego z  Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

02

grudnia

2019

Przedmiot Konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Neonatologicznym

02

grudnia

2019

Przedmiot postępowania konkursowego obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego, wykonywanie zabiegów (artroskopowych, rekonstrukcji kości oraz ednoprotezoplastyki) oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

21

listopada

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

11

listopada

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (ambulatoryjnej i "wyjazdowej" - w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy oraz porad telefonicznych) w obrębie Miasta Ostrołęki

11

listopada

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chorób Wewnętrznych

07

listopada

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego, wykonywanie zabiegów (artroskopowych, rekonstrukcji kości oraz ednoprotezoplastyki) oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

18

października

2019

 Przedmiot konkursu obejmuje koordynowanie funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

18

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie Oddziałem Kardiologicznym

10

października

2019

 Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Nefrologicznej dla dzieci.

08

października

2019

 Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

08

października

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, Pododdziale Chirurgii Naczyniowej, Pododdziale Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżuru stacjonarnych 24 godzinnych - dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Naczyniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego

07

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, Pododdziale Chirurgii Naczyniowej, Pododdziale Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżurów stacjonarnych 24 godzinnych - dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Naczyniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego

04

października

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

04

października

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżuru pod telefonem i na wezwanie na Sali Hybrydowej i Bloku Operacyjnym przez technika elektroradiologii

04

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

04

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej Świątecznej Opiece Zdrowotnej (ambulatoryjnej i "wyjazdowej" - w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy oraz porad telefonicznych) w obrębie Miasta Ostrołęka

11

września

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (ambulatoryjnej i "wyjazdowej" - w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy oraz porad telefonicznych) w obrębie Miasta Ostrołęki

08

sierpnia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Reumatologicznej

05

lipca

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Endokrynologiczno-Ginekologicznej

20

lutego

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zabiegi endoprotezoplastyki, zabiegów operacyjnych rewizyjnych oraz artroskopowych.

07

stycznia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym

07

stycznia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje pełnienie dyżurów medycznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym wraz z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu.