www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

MSS-TZP-ZPP-26-10-19

dodał: Administrator (2019-05-14)
zmodyfikował: Administrator (2019-05-14)

Ogłoszenie o dialogu technicznym.

Mss w Ostrołece ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej a także doposażenie Pracowni Elektrofizjologii funkcjonującej aktualnie w strukturach Oddziału kardiologicznego w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w MSS w Ostrołęce, zwanego dalej "Postępowaniem".

Pliki do pobrania