www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Komunikat w sprawie planowanego zniszczenia archiwalnej dokumentacji medycznej.

dodał: Administrator (2016-11-09)
zmodyfikował: Administrator (2016-11-09)

Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2010 r. Nr. 252 poz.1697), ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r., nr 52. Poz. 417 z późn. zm.), Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce Al. Jana Pawła II 120A informuje, że planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej pacjentów, leczonych w oddziałach szpitala od 1991-1993 r. oraz dokumentacji z Poradni Specjalistycznej do 1994r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu) mogą odebrać dokumentację po uprzednim kontakcie z pracownikiem Archiwum.

Pisemne wnioski o wydanie w/w dokumentacji należy kierować na adres:

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny

im. dr. J. Psarskiego

Aleja Jana Pawła II 120A

07-410 Ostrołęka

 

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru tej dokumentacji (ewentualnie wraz z pisemnym upoważnieniem pacjenta w przypadku osób upoważnionych do uzyskiwania dokumentacji w przypadku zgonu pacjenta) oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru dokumentacji.

 

Wszelkich informacji dotyczących planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerem telefonu Archiwum: (29) 765-29-89

 

Zniszczenie ww. dokumentacji medycznej nastąpi po dniu 15 grudnia 2016r.