Współpraca Transgraniczna
PL-BY-UA 2014-2020

Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii.

Dowiedz się więcej

Pomóż szpitalowi
w Ostrołęce

Wesprzyj zbiórkę

Podziękowania od pacjentów

Aktualności

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce brał udział 
w projekcie "E-zdrowie dla Mazowsza 2" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost 
e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza.

Informujemy, że występują przejściowe, niezależne od naszego Szpitala, kłopoty z obsługą e-skierowań.

Za utrudnienia przepraszamy

Więcej aktualności

Nasze certyfikaty

Certyfikat - 1
Certyfikat - 2
Certyfikat - 3

Dofinansowania

Fundusze UE
POLKARD
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

  • al. Jana Pawła II 120a, 07-410 Ostrołęka
  • 29 765 21 00
  • 29 760 45 69
  • www.szpital.ostroleka.pl
Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia
Do góry