MSS-TZP-26-ZO-9-2019

Dostawa wyposażenia gabinetów nieobejmująca sprzęt do muzykoterapii  na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"


Opublikowano: 30 października 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2019, 11:46