Postępowania zakończone

18

października

2022

Dostawa oleju, makaronu, kasz oraz pozostałych artykułów spożywczych

22

września

2022

Negocjacje bez ogłoszenia na Usługę prania polegająca na świadczeniu usług pralniczych, dezynfekcyjnych w zakresie transportu i prania bielizny szpitalnej i operacyjnej, odzieży operacyjnej i roboczej oraz instalacja niezbędnej infrastruktury do obsługi systemu radiowej identyfikacji bielizny szpitalnej RFID, dostarczenie automatów vendingowych oraz rental części asortymentu na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

21

września

2022

Gwarancyjne utrzymanie w ruchu poprzez wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji oraz walidacji urządzeń Centralnej Sterylizatornii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

 

14

września

2022

Dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii w Mazowieckim Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

14

kwietnia

2022

Wykonanie robót budowlano-montażowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wraz z elementami małej architektury w ramach realizacji zadania pn.: "Tężnia z miejscem do wypoczynku". 

22

marca

2022

Zakup, dostawa i montaż sprzętu do rehabilitacji dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w ramach realizacji  programu wieloletniego ,,Narodowej Strategii Onkologicznej",

12

kwietnia

2019

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pod nazwą "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń"

12

kwietnia

2019

Realizacja zamówienia pod nazwą "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego, tj. sprzętu do nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia dla Oddziału Kardiologicznego (część 1 zamówienia) oraz aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (część 2 zamówienia)

15

kwietnia

2019

Realizacja zamówienia pod nazwą "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń" tj. zakup aparatu do echokardiografii (część 1 zamówienia) oraz biochemicznego analizatora parametrów krytycznych dla noworodków (cześć 2 zamówienia)

15

kwietnia

2019

Zakup i dostawa programowego rozwiązania informatycznego budującego usługi elektroniczne z zainstalowaniem i wdrożeniem oraz dostawę i zakup składników doposażenia środowiska informatycznego Zamawiającego z rozmieszczeniem, zainstalowaniem i wdrożeniem tego doposażenia niezbędnym dla wytwarzania i udostępniania tych usług w projekcie "Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce" w ramach Działania 2.1 E-Usługi dla Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020