Postępowania zakończone

Dyrektor MSS w Ostrołęce serdecznie zaprasza na briefing prasowy w związku z zrealizowaną inwestycją dofinansowaną ze Środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Zadania pod nazwą: "Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce."

04

grudnia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale dziecięcym wraz z pełnieniem funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału Dziecięcego

03

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania zabiegów operacyjnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego 

03

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej, udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżuru pod telefonem i na wezwanie na Sali Hybrydowej i Bloku Operacyjnym, udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym - Pracowni Elektrofizjologii, kontroli stymulatorów i kardiowerterów przez technika elektroradiologii oraz koordynowanie organizacji udzielania świadczeń i pełnienia dyżurów na wezwanie pod telefonem przez techników elektroradiologii 

03

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej, udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów pod telefonem i na wezwanie na Bloku Operacyjnym i Sali Hybrydowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym - Pracowni Elektrofizjologii, kontroli stymulatorów i kardiowerterów 

03

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego,  Pododdziale Chirurgii Naczyniowej, Pododdziale Chirurgii  Onkologicznej, pełnienie dyżurów na wezwanie w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżuru stacjonarnego 24 godzinnego: dyżur medyczny w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego z  Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej.

03

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej

03

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, Pododdziale Chirurgii Naczyniowej, Pododdziale Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżuru stacjonarnych 24 godzinnych - dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Naczyniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, pełnienie dyżuru pod telefonem w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego

03

grudnia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących udzielania porad i konsultacji z zakresu radioterapii onkologicznej 

02

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego wraz z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem  Chirurgii Onkologicznej i pełnienia dyżurów na wezwanie w Oddziale Chirurgii Ogólnej  im. dr.  Jerzego Olszewskiego z Pododdziałami Chirurgii Onkologicznej oraz pełnienia dyżuru medycznego stacjonarnego w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego z  Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

02

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie porad psychologicznych w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

02

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego

02

grudnia

2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki  specjalistycznej w Poradni Onkologicznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego wraz z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem  Chirurgii Onkologicznej  i pełnienie dyżurów na wezwanie w Oddziale Chirurgii Ogólnej  im. dr.  Jerzego Olszewskiego z Pododdziałami Chirurgii Onkologicznej wraz z pełnieniem funkcji  Kierownika Pododdziału Chirurgii Onkologicznej i Zastępcy Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego (dot. Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego bez Pododdziałów), oraz pełnienie dyżuru medycznego stacjonarnego w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego z  Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

02

grudnia

2019

Przedmiot Konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Neonatologicznym

02

grudnia

2019

Przedmiot postępowania konkursowego obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego, wykonywanie zabiegów (artroskopowych, rekonstrukcji kości oraz ednoprotezoplastyki) oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

12

kwietnia

2019

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pod nazwą "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń"

12

kwietnia

2019

Realizacja zamówienia pod nazwą "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego, tj. sprzętu do nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia dla Oddziału Kardiologicznego (część 1 zamówienia) oraz aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (część 2 zamówienia)

15

kwietnia

2019

Realizacja zamówienia pod nazwą "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń" tj. zakup aparatu do echokardiografii (część 1 zamówienia) oraz biochemicznego analizatora parametrów krytycznych dla noworodków (cześć 2 zamówienia)

15

kwietnia

2019

Zakup i dostawa programowego rozwiązania informatycznego budującego usługi elektroniczne z zainstalowaniem i wdrożeniem oraz dostawę i zakup składników doposażenia środowiska informatycznego Zamawiającego z rozmieszczeniem, zainstalowaniem i wdrożeniem tego doposażenia niezbędnym dla wytwarzania i udostępniania tych usług w projekcie "Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce" w ramach Działania 2.1 E-Usługi dla Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020