Zapytania ofertowe

15

czerwca

2022

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja sali chorych wraz z budową systemu monitoringu pacjenta."

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Przebudowy i adaptacji części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych.

29

kwietnia

2022

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową tężni solankowej na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.:" Tężnia z miejscem do wypoczynku".

29

kwietnia

2022

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego  modernizacji części głównych ciągów pieszych (korytarzy) szpitalnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą windy w budynku "B" w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

13

kwietnia

2022

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową tężni solankowej na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.: "Tężnia z miejscem do wypoczynku.

03

marca

2022

Wykonanie i dostawa tabliczek informacyjno-pamiątkowych oraz naklejek w ramach promocji Projektu pn.: ,,POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPU DO USŁUG PUBLICZNYCH JAKO INWESTYCJE SŁUŻĄCE WCZESNEMU WYKRYWANIU I LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".

03

marca

2022

Wykonanie i dostawa tabliczek informacyjno-pamiątkowych oraz naklejek w ramach promocji Projektu pn.: ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH  W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO, TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ UKŁADU NERWOWEGO POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".

20

stycznia

2022

Zakup, dostawa i montaż Komputerowych medycznych stacji roboczych na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w ramach projektu- "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ,,OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych. Cel Tematyczny 3.1.3. Bezpieczeństwo. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

14

stycznia

2022

Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy i remontu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego na parterze budynku "H" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

11

stycznia

2022

Zakup i dostawa urządzeń medycznych - kardiomonitora i przenośnego aparatu ultrasonograficznego, dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - w ramach projektu "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ,,OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych. Cel Tematyczny 3.1.3. Bezpieczeństwo. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

08

grudnia

2021

Wykonanie oprawy graficznej oraz druk Katalogu Dobrych Praktyk przy realizacji Projektu pn: "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ,,OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel Tematyczny 3.1.1. Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

30

listopada

2021

Wykonanie oprawy graficznej oraz druk Katalogu Dobrych Praktyk przy realizacji Projektu pn: "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ,,OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel Tematyczny 3.1.1. Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

30

sierpnia

2021

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad adaptacją pomieszczeń na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.: "Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

06

sierpnia

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektu: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

06

sierpnia

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektu: "Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

28

lipca

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektu: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

28

lipca

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektu: "Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"