Zapytania Ofertowe

30

sierpnia

2021

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad adaptacją pomieszczeń na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.: "Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

06

sierpnia

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektu: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

06

sierpnia

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektu: "Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

28

lipca

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektu: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

28

lipca

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektu: "Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

29

czerwca

2021

Usługa odbioru na żądanie oraz utylizacja zużytych składników majątkowych wielkogabarytowych Zleceniodawcy.

18

czerwca

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w MSS w Ostrołęce w ramach projektu: " Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w MSS w Ostrołęce".

18

czerwca

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w MSS w Ostrołęce w ramach projektu:"Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w MSS w Ostrołęce"

19

maja

2021

Opróżnianie, czyszczenie oraz utylizacja tłuszczy poprodukcyjnych separatora tłuszczu PST 15 wraz z osadnikiem szlamu O/S, współpracującym z separatorem.

17

maja

2021

Usługa odbioru na żądanie oraz utylizacja zużytych składników majątkowych wielkogabarytowych Zleceniodawcy.

Dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli do Szpitala Tymczasowego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce.

Zakup i dostawa akcesoriów jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Zakup i dostawa dozowników  z nawilżaczem do tlenu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce

Zakup i dostawa masek z rezerwuarem tlenu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Zakup i dostawa fartuchów jednorazowych, barierowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

15

kwietnia

2021

Naprawa zespołu wymienników centrali klimatyzacyjnej WEISS 4KN4KW, typ medi 35.2 DXD, rok produkcji 2003, zlokalizowanej na 4 piętrze w budynku "A" Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Zakup i dostawa materiałów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

08

kwietnia

2021

Dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli do Szpitala Tymczasowego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce.