Zapytania Ofertowe

20

stycznia

2022

Zakup, dostawa i montaż Komputerowych medycznych stacji roboczych na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w ramach projektu- "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ,,OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych. Cel Tematyczny 3.1.3. Bezpieczeństwo. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

14

stycznia

2022

Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy i remontu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego na parterze budynku "H" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

11

stycznia

2022

Zakup i dostawa urządzeń medycznych - kardiomonitora i przenośnego aparatu ultrasonograficznego, dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - w ramach projektu "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ,,OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych. Cel Tematyczny 3.1.3. Bezpieczeństwo. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

08

grudnia

2021

Wykonanie oprawy graficznej oraz druk Katalogu Dobrych Praktyk przy realizacji Projektu pn: "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ,,OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel Tematyczny 3.1.1. Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

30

listopada

2021

Wykonanie oprawy graficznej oraz druk Katalogu Dobrych Praktyk przy realizacji Projektu pn: "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ,,OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel Tematyczny 3.1.1. Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

30

sierpnia

2021

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad adaptacją pomieszczeń na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.: "Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

06

sierpnia

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektu: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

06

sierpnia

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektu: "Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

28

lipca

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektu: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

28

lipca

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektu: "Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

29

czerwca

2021

Usługa odbioru na żądanie oraz utylizacja zużytych składników majątkowych wielkogabarytowych Zleceniodawcy.

18

czerwca

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w MSS w Ostrołęce w ramach projektu: " Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w MSS w Ostrołęce".

18

czerwca

2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w MSS w Ostrołęce w ramach projektu:"Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w MSS w Ostrołęce"

19

maja

2021

Opróżnianie, czyszczenie oraz utylizacja tłuszczy poprodukcyjnych separatora tłuszczu PST 15 wraz z osadnikiem szlamu O/S, współpracującym z separatorem.

17

maja

2021

Usługa odbioru na żądanie oraz utylizacja zużytych składników majątkowych wielkogabarytowych Zleceniodawcy.

Dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli do Szpitala Tymczasowego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce.

Zakup i dostawa akcesoriów jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.