Zapytania ofertowe

25

stycznia

2023

Przygotowanie studium wykonalności w ramach projektu: ,,Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce jako zwiększenie dostępności do usługi opieki zdrowotnej poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup, dostawa i montaż urządzeń dźwigowych"

12

stycznia

2023

Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach realizacji Zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

20

grudnia

2022

Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach realizacji Zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

20

grudnia

2022

Zakup w ramach zadania pn.: "Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

24

listopada

2022

Zakup w ramach zadania pn.: ,,Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

15

listopada

2022

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach Projektu pn. "Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19".

28

października

2022

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach Projektu pn. "Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19".

21

października

2022

Na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji projektu pn.: ,,Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19."

13

września

2022

Zapytanie Ofertowe na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach zadania pod nazwą: ,,Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce." 

13

września

2022

Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach zadania pod nazwą: ,,Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby oddziału Neurologicznego na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce."

15

czerwca

2022

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja sali chorych wraz z budową systemu monitoringu pacjenta."

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Przebudowy i adaptacji części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych.

29

kwietnia

2022

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową tężni solankowej na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.:" Tężnia z miejscem do wypoczynku".

29

kwietnia

2022

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego  modernizacji części głównych ciągów pieszych (korytarzy) szpitalnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą windy w budynku "B" w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

13

kwietnia

2022

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową tężni solankowej na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.: "Tężnia z miejscem do wypoczynku.

03

marca

2022

Wykonanie i dostawa tabliczek informacyjno-pamiątkowych oraz naklejek w ramach promocji Projektu pn.: ,,POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPU DO USŁUG PUBLICZNYCH JAKO INWESTYCJE SŁUŻĄCE WCZESNEMU WYKRYWANIU I LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".

03

marca

2022

Wykonanie i dostawa tabliczek informacyjno-pamiątkowych oraz naklejek w ramach promocji Projektu pn.: ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH  W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO, TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ UKŁADU NERWOWEGO POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".

20

stycznia

2022

Zakup, dostawa i montaż Komputerowych medycznych stacji roboczych na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w ramach projektu- "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ,,OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych. Cel Tematyczny 3.1.3. Bezpieczeństwo. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.