Zapytania Ofertowe

Zakup i dostawa akcesoriów jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Zakup i dostawa dozowników  z nawilżaczem do tlenu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce

Zakup i dostawa masek z rezerwuarem tlenu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Zakup i dostawa fartuchów jednorazowych, barierowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

15

kwietnia

2021

Naprawa zespołu wymienników centrali klimatyzacyjnej WEISS 4KN4KW, typ medi 35.2 DXD, rok produkcji 2003, zlokalizowanej na 4 piętrze w budynku "A" Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Zakup i dostawa materiałów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

08

kwietnia

2021

Dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli do Szpitala Tymczasowego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce.

07

kwietnia

2021

zakup i dostawa akcesoriów jednorazowego użytku do Aparatu HiFent model HUMID-BH do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC ( Hight-Flow Nasal cannula) wspomagającego oddech dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

02

kwietnia

2021

Na przygotowanie Programu Funkcyjno-Użytkowego w ramach realizacji projektu pn. "Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

01

kwietnia

2021

Przygotowania opisów i zdjęć jednostek chorobowych z zakresu urologii w Katalogu Dobrych Praktyk   przy realizacji projektu pod nazwą: "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ,,OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel Tematyczny 3.1.3. Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

01

kwietnia

2021

Przygotowanie opisów i zdjęć jednostek chorobowych z zakresu ginekologii w Katalogu Dobrych Praktyk   przy realizacji projektu pod nazwą: "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ,,OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel Tematyczny 3.1.3. Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

01

kwietnia

2021

Na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową tężni solankowej na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.:"Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku".

30

marca

2021

Zakup i dostawa materiałów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

23

marca

2021

Zakup i dostawa ubrań chirurgicznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

18

marca

2021

Zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń i
zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej" w Mazowieckim Szpitali Specjalistycznym w Ostrołęce.

03

marca

2021

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem adaptacji pomieszczeń w formule ,,zaprojektuj i wbuduj"  w ramach realizacji projektu pn.: ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH  W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO, TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ UKŁADU NERWOWEGO POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".

23

lutego

2021

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. budowy tężni solankowej na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.: ,,Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku".

16

lutego

2021

Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług:

- wyrabiania pieczątek nowych,

- wymiany gumek polimerowych pieczątek używanych wraz z wymianą wkładki tuszującej,

- wyrabianie referentek nowych.

10

lutego

2021

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem adaptacji pomieszczeń w formule ,,zaprojektuj i wbuduj"  w ramach realizacji projektu pn.: ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH  W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO, TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ UKŁADU NERWOWEGO POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ  W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".

02

lutego

2021

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. budowy tężni solankowej na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.: ,,Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku".