Zapytania Ofertowe

23

lutego

2021

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. budowy tężni solankowej na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.: ,,Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku".

16

lutego

2021

Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług:

- wyrabiania pieczątek nowych,

- wymiany gumek polimerowych pieczątek używanych wraz z wymianą wkładki tuszującej,

- wyrabianie referentek nowych.

10

lutego

2021

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem adaptacji pomieszczeń w formule ,,zaprojektuj i wbuduj"  w ramach realizacji projektu pn.: ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH  W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO, TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ UKŁADU NERWOWEGO POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ  W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".

02

lutego

2021

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. budowy tężni solankowej na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji zadania pn.: ,,Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku".

22

stycznia

2021

Dostawa rękawic medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

16

grudnia

2020

Zapytanie Ofertowe na dostawę gazów medycznych i technicznych.

07

grudnia

2020

Usługa transportu zwłok osób zmarłych w Szpitalu przy ul. Sienkiewicza 56 do prosektorium przy Al. Jana Pawła II 120A w Ostrołęce i na usługę transportu zwłok osób zmarłych z powodu WIRUSA SARS COVID-19 w Szpitalu przy ul. Sienkiewicza 56 do Prosektorium Szpitala przy Al. Jana Pawła II 120A.

18

listopada

2020

Zakup, dostawa i montaż Analizatorów parametrów krytycznych w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

29

października

2020

 Dostawa rękawic medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

14

października

2020

Zakup, dostawa i montaż aparatów do znieczulania w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

06

października

2020

Wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

06

października

2020

Zakup, dostawa i montaż zestawu monitorowania EKG i saturacji w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

30

września

2020

Wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem wykonania robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

25

września

2020

Zakup, dostawa i montaż zestawu monitorowania EKG i saturacji w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

25

września

2020

Zakup, dostawa i montaż aparatów do znieczulania w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

25

września

2020

Zakup, dostawa i montaż aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

25

września

2020

Zakup, dostawa i montaż Analizatorów parametrów krytycznych w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

22

września

2020

Wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.