Zapytania Ofertowe

03

lipca

2020

Naprawa 3 szt. urządzeń chłodniczych oraz montaż 2 szt. klimatyzatorów (o mocy chłodniczej 3,5 kW i 5 kW).

25

czerwca

2020

Przeprowadzenie audytu warunków technicznych i organizacyjnych funkcjonowania rozwiązań IT w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

28

maja

2020

Wykonanie naprawy 4 kpl. układów SZR w rozdzielniach głównych NN dla bloku ,,B".

18

maja

2020

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J.Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi odbioru odpadów o kodzie: 15 01 01 - tektura i opakowania z papieru.

03

kwietnia

2020

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J.Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi odbioru odpadów o kodzie: 15 01 01 - tektura i opakowania z papieru.

10

marca

2020

Wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym adaptację pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Udarowego w ramach realizacji projektu ,,Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

26

lutego

2020

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym prace adaptacyjne na potrzeby nowo tworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji projektu pn.: ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO I TKANKI ŁĄCZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE"

25

lutego

2020

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym adaptację pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Udarowego  w ramach realizacji zadania pn.:  ,,Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

25

lutego

2020

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym adaptację pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej  w ramach realizacji zadania pn.:  ,,Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej".

06

grudnia

2019

Zakup aparatu USG z nawigacją do śledzenia igły i identyfikacji naczyń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

21

października

2019

Umowa na dzierżawę koncentratorów tlenu- na okres 30 miesięcy.

05

grudnia

2019

Zapytanie ofertowe dot. złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie przeglądów i regeneracji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz przeglądów i badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych (ciśnienie, wydajność) znajdujących się na ternie i w obiektach MSS w Ostrołęce Al. Jana Pawła II 120A i ul. Sienkiewicza 56 w Ostrołęce.

20

listopada

2019

Zakup zestawu do videoendoskopii w ramach realizacji zadania pn:"Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr.Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

20

listopada

2019

Zakup optyk do nefroskopu dla Oddziału Urologicznego w ramach realizacji zadania pn: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr.Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

30

października

2019

Dostawa wyposażenia gabinetów nieobejmująca sprzęt do muzykoterapii  na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

28

października

2019

Zapytanie ofertowe na dostawę, wymianę i walidację filtrów HEPA zainstalowanych w systemach wentylacji mechanicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  w Ostrołęce