Przetargi

17

stycznia

2020

Usługa całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych.

 

20

grudnia

2019

Obsługa serwisowa, pogwarancyjna aparatury anestezjologicznej.

17

grudnia

2019

"Dostawa różnych środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych"

12

grudnia

2019

Dostawa implantowalnych stymulatorów serca oraz akcesoriów do ich implantacji

30

października

2019

Wyposażenie sal do kinezyterapii oraz zakup wagi elektronicznej na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania: : "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

14

października

2019

Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce

11

października

2019

Zakup systemu do telerehabilitacji oraz dostawa wyposażenia gabinetów obejmująca sprzęt do muzykoterapii i sprzęt komputerowy na  potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

10

października

2019

Wyposażenie sal do kinezyterapii oraz zakup wagi elektronicznej na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

07

października

2019

Zakup 2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Wspólna inicjatywa mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel tematyczny 3 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony"

02

października

2019

Wyposażenie gabinetów na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji kardiologicznej w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

18

września

2019

Zakup sprzętu dla Oddziału Urologicznego oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla Poradni Urologicznej w Ostrołęce

13

września

2019

Dostawa endoprotez dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

23

sierpnia

2019

Dostawa odczynników i materiałów jednorazowych do Zakładu Patomorfologii

02

sierpnia

2019

Modernizację systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce

31

lipca

2019

Dostawa sprzętu do badań i zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej

26

lipca

2019

rzedmiotem zamówienia jest zakup 2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel tematyczny 3 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony"

26

czerwca

2019

Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku

05

czerwca

2019

Zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej a także doposażenie Pracowni Elektrofizjologii funkcjonującej aktualnie w strukturach Oddziału Kardiologicznego w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakładzie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

17

maja

2019

Dostawa artykułów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i taśm do drukowania opasek dla pacjentów

18

kwietnia

2019

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A w w planowanej ilości 5420 MWh.

06

marca

2019

Usługa objęcia nadzorem autorskim Zintegrowanego Systemu Informatycznego "InfoMedica/AMMS" w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce im.dr.Józefa Psarskiego.

01

lutego

2019

Dostawa sprzętu do wykonywania badań i zabiegów wieńcowych.

30

stycznia

2019

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce".

22

stycznia

2019

Dostawa energii elektrycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A.

04

stycznia

2019

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w ramach realizacji projektu pn.:"Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

11

października

2018

Dostawa różnych środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych

05

października

2018

Dostawa materiałów medycznych dla chirurgii naczyniowej

24

września

2018

Dostawa sprzętu do wykonywania badań koronarograficznych i angioplastyki wieńcowej oraz fartuchów ołowianych ochronnych.