Przetargi

13

marca

2020

Dostawa nici chirurgicznych, przyrządów do anestezjologii i resuscytacji oraz sprzęt pediatryczny.

10

marca

2020

 

Dostawa materiałów do zabiegów operacji kręgosłupa.

 

30

stycznia

2020

Dostawa  sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku 

29

stycznia

2020

Objęcie nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego INFOMEDICA/AMMS

22

stycznia

2020

Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Centralnej Sterylizatorni oraz preparaty do mycia i dezynfekcji manualnej oraz maszynowej dla Pracowni Endoskopowej, Pracowni Bronhoskopowej.

 

21

stycznia

2020

Obsługa serwisowa, pogwarancyjna aparatury anestezjologicznej.

17

stycznia

2020

Usługa całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych.

 

20

grudnia

2019

Obsługa serwisowa, pogwarancyjna aparatury anestezjologicznej.

03

lutego

2020

"Dostawa różnych środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych"

12

grudnia

2019

Dostawa implantowalnych stymulatorów serca oraz akcesoriów do ich implantacji

30

października

2019

Wyposażenie sal do kinezyterapii oraz zakup wagi elektronicznej na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania: : "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

14

października

2019

Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce

11

października

2019

Zakup systemu do telerehabilitacji oraz dostawa wyposażenia gabinetów obejmująca sprzęt do muzykoterapii i sprzęt komputerowy na  potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

10

października

2019

Wyposażenie sal do kinezyterapii oraz zakup wagi elektronicznej na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

07

października

2019

Zakup 2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Wspólna inicjatywa mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel tematyczny 3 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony"

02

października

2019

Wyposażenie gabinetów na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji kardiologicznej w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"