Przetargi

11

sierpnia

2022

Karnety sportowe dla pracowników MSS im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce.

 

10

sierpnia

2022

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

05

sierpnia

2022

Gwarancyjne utrzymanie w ruchu poprzez wykonywanie przeglądów serwisowych, konserwacji oraz walidacji urządzeń Centralnej Sterylizatornii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

13

lipca

2022

Usługa prania polegająca na świadczeniu usług pralniczych, dezynfekcyjnych w zakresie transportu i prania bielizny szpitalnej i operacyjnej, odzieży operacyjnej i roboczej oraz instalacja niezbędnej infrastruktury do obsługi systemu radiowej identyfikacji bielizny szpitalnej RFID, dostarczenie automatów vendingowych oraz rental części asortymentu na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

06

lipca

2022

Dostawa implantowanych kardiowerterów - defibrylatorów i akcesoriów do ich implantacji oraz prowadniki angioplastyczne, cewniki do podawania tlenu przez nos, zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego.

30

czerwca

2022

Zakup, dostawa i montaż akcesoriów  do lasera holmowego i litotryptora endourologicznego, niezbędnych do wykonywania zabiegów usuwania kamicy układu moczowego.

24

czerwca

2022

Dostawa materiałów medycznych do Chirurgii Naczyniowej.

24

czerwca

2022

Dostawa leków przeznaczonych do stosowania w programach lekowych, chemioterapii i wyrobów medycznych do przygotowywania leków cytotoksycznych i opatrunków.

03

czerwca

2022

Wykonanie robót budowlano-montażowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wraz z elementami małej architektury w ramach realizacji zadania pn.: "Tężnia z miejscem do wypoczynku". 

31

maja

2022

Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów w obrębie nerki, moczowodu i górnych dróg moczowych.

23

maja

2022

Dostawa materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego oraz dostawa asortymentu do zabiegów laparoskopowych

29

kwietnia

2022

Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu pn. ,,POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPU DO USŁUG PUBLICZNYCH JAKO INWESTYCJE SŁUŻĄCE WCZESNEMU WYKRYWANIU I LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".

30

marca

2022

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę prania polegającą na świadczeniu usług pralniczych i dezynfekcyjnych w zakresie transportu i prania bielizny szpitalnej i operacyjnej oraz instalacja niezbędnej infrastruktury do obsługi systemu radiowej identyfikacji bielizny szpitalnej RFID, dostarczenie automatów vendingowych  na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  w Ostrołęce.

29

marca

2022

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Centralnej Sterylizatorni.

28

marca

2022

Zakup i instalacja urządzenia niezbędnego do zapewnienia ciągłości bezprzerwowego zasilania dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

25

marca

2022

Dostawa materiałów szewnych oraz materiałów medycznych niezbędnych do pracy oddziałów.