Przetargi

08

października

2021

Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.  

01

października

2021

Dostawa różnych środków farmaceutyczny i wyrobów medycznych 

29

września

2021

Dostawa implantowalnych stymulatorów serca, kardiowerterów - defibrylatorów oraz akcesoriów do ich implantacji 

24

września

2021

Dostawa wyrobów medycznych i produktów farmaceutycznych.

14

września

2021

Zakup, dostawa  i montaż mammografu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-mammografy" 

03

sierpnia

2021

Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego  w Ostrołęce

29

lipca

2021

na zakup, dostawa i montaż lampy RTG do angiografu w ramach realizacji zadania pn."Wymiana lampy RTG 
w angiografie w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

23

lipca

2021

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

21

lipca

2021

Zakup, dostawę  i montaż mammografu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-mammografy".

14

lipca

2021

Prace adaptacyjne na potrzeby nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem rehabilitacji neurologicznej w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce w ramach realizacji projektu pn. ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH  W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO, TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ UKŁADU NERWOWEGO POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ  W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE". 

12

lipca

2021

Zakup, dostawa i montaż lampy RTG do angiografu w ramach realizacji zadania pn."Wymiana lampy RTG w angiografie w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

08

lipca

2021

Wykonanie robót budowlano-montażowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wraz z elementami małej architektury w ramach realizacji zadania pn.: "Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku". 

06

lipca

2021

Dostawa materiałów i preparatów eksploatacyjnych niezbędnych do mycia i dezynfekcji manualnej oraz maszynowej endoskopów i bronchoskopów dla Pracowni Endoskopowej, Pracowni Bronchoskopowej.

24

czerwca

2021

Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku.

18

czerwca

2021

Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu pn. ,,POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPU DO USŁUG PUBLICZNYCH JAKO INWESTYCJE SŁUŻĄCE WCZESNEMU WYKRYWANIU I LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".

16

czerwca

2021

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

15

czerwca

2021

Prace adaptacyjne na potrzeby nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem rehabilitacji neurologicznej w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce w ramach realizacji projektu pn. ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH  W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO, TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ UKŁADU NERWOWEGO POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ  W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".