Postępowania aktywne

25

maja

2023

KONSULTACJE RYNKOWE

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Szpitalu, pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowane, transport wewnętrzny oraz usługi dodatkowe.

24

maja

2023

Zakup, dostawa, montaż sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego w ramach realizacji Projektu pod nazwą ,,Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19".

19

maja

2023

KONSULTACJE RYNKOWE

Zakup, dostawę imontaż angiografu na potrzeby Oddziału Kardiologii Interwencyjnej w ramach realizacji zadania pod nazwa:,, Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia" realizowanego w latach 2023-2024.

28

kwietnia

2023

Obsługa serwisowa, pogwarancyjna, aparatury anestezjologicznej w Mazowieckim Szpitalu
Specjalistycznym w Ostrołęce.

28

kwietnia

2023

Roboty budowlano-montażowe w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach realizacji zadania pod nazwą ,,Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia", realizowanego w latach 2023-2024.

24

kwietnia

2023

Dostawa różnych środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych.

21

kwietnia

2023

Zakup, dostawa, montaż sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego - Sali Operacyjnej Ortopedycznej oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach realizacji projektu pn. ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO, TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ UKŁADU NERWOWEGO POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE" 

07

kwietnia

2023

Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku i endoskopowych.

24

marca

2023

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Centralnej Sterylizatorni

14

marca

2023

Zakup, dostawa, montaż pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej ramach realizacji zadania pn.: "Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

10

lutego

2023

Dostawa Makaronu i pozostałych Artykułów Spożywczych

02

lutego

2023

Przebudowa i remont Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego na parterze budynku H wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom Oddziału w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach realizacji Projektu pod nazwą ,,Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19".

01

lutego

2023

Przebudowa i remont Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego na parterze budynku H wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom Oddziału w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach realizacji Projektu pod nazwą ,,Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19"