Postępowania aktywne

15

kwietnia

2024

Zakup, dostawa, montaż zestawu mebli oraz sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w ramach realizacji Projektu pod nazwą "Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków (...)

05

kwietnia

2024

Dostawa implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów i akcesorów do ich implantacji oraz cewniki do podawania tlenu przez nos, zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego.

08

marca

2024

Dostawa materiałów i preparatów eksploatacyjnych do mycia i dezynfekcji  manualnej oraz maszynowej endoskopów i bronchoskopów dla Pracowni Endoskopowej, Pracowni Bronchoskopowej. Dostawa specjalistycznych środków czystościowych i dezynfekcyjnych dla Zakładu Żywienia

19

lutego

2024

Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku,

19

lutego

2024

Zakup, dostawa, montaż zestawu mebli na potrzeby Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w ramach realizacji Projektu pod nazwą,,Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19- zakup pierwszego wyposażenia", realizowanego w 2024roku.

16

lutego

2024

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów parametrów krytycznych.

09

lutego

2024

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Szpitalu, pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowane, transport wewnętrzny oraz usługi dodatkowe.

31

stycznia

2024

Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku.

31

stycznia

2024

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów parametrów krytycznych

11

stycznia

2024

Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego w ramach  zadania "Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie  Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego w Mazowiecki Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

02

stycznia

2024

Dostawa wyrobów medycznych i produktów farmaceutycznych.

29

grudnia

2023

Zakup, dostawa, montaż zestawu mebli na potrzeby Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego w ramach realizacji projektu pn"Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnych w kontekście pandemii COVID-19-zakup pierwszego wyposażenia", realizowanego w 2024 roku.

21

grudnia

2023

Objęcie opieką serwisową oraz wsparciem technicznym oprogramowania aplikacyjnego zainstalowanego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce bez limitu osobodni.

20

grudnia

2023

Sprzedaż wraz z demontażem rezonansu magnetycznego MR Vantage XGV.

20

grudnia

2023

Dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.