Postępowania aktywne

08

grudnia

2023

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

06

grudnia

2023

Objęcie opieką serwisową oraz wsparciem technicznym oprogramowania aplikacyjnego zainstalowanego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce bez limitu osobodni.

28

listopada

2023

Zakup aparatów do dekontaminacji pomieszczeń - 4 szt. w ramach projektu pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego" 

22

listopada

2023

Dostawa endoprotezy jednoprzedziałowej anatomicznej stawu kolanowego oraz implantów do chirurgii ręki

22

listopada

2023

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, urządzeń dźwigowych w ramach Projektu pn.: "A joint initiative of The Dr. Jozef Psarski Mazovian Specialist Hospital in Ostroleka and First Lviv Territorial Medical Union in Lviv as increasing the availability of healthcare services".

10

listopada

2023

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Szpitalu, pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowane, transport wewnętrzny oraz usługi dodatkowe.

09

listopada

2023

Zakup, dostawa, montaż sprzętu na potrzeby Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego w ramach realizacji Projektu pod nazwą ,,Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19".

09

listopada

2023

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w ramach realizacji zadania pod nazwą "Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce."

06

listopada

2023

 Dostawa elastycznej żelowej protezy jądra miażdżystego do zabiegów leczenia wypuklin dysków w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa.

03

listopada

2023

Zakup systemu do monitorowania parametrów życiowych pacjenta dla oddziału kardiologicznego w ramach realizacji "Narodowego Programu Chorób układu Krążenia na lata 2022-2023 w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w 2023 r. w ramach działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenia podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.21, obszaru V. Inwestycje w systemie opieki kardiologicznej."

27

października

2023

Zakup systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w ramach zadania pn. Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023r. dot. działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów
leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej, w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 - 2023, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

26

października

2023

Zakup, dostawa, montaż przewoźnego aparatu RTG na potrzeby Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego w ramach realizacji Projektu pod nazwą ,,Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19".

26

października

2023

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż wraz z demontażem tomografu komputerowego TSX-303A/AC Aquilion Prime.

23

października

2023

Dostawa endoprotez oraz materiałów do wykonywania zabiegów dla O/Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

19

października

2023

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup, dostawę i montaż urządzeń dźwigowych w ramach Projektu pn.: "A joint initiative of The Dr. Józef Psarski Mazovian Specialist Hospital in Ostroleka and First Lviv Territorial Medical Union in Lviv as increasing the availability of health care services".

18

października

2023

Zakup, dostawa, montaż sprzętu na potrzeby Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego w ramach realizacji Projektu pod nazwą ,,Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19".

17

października

2023

Roboty budowlano-montażowe,roboty remontowo odtworzeniowe i wyposażeniowe do wykonania wewnątrz i na zewnątrz Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu związane z zadaniem pn. ,,Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób od uzależnień alkoholowych".

13

października

2023

Zakup aparatów do dekontaminacji pomieszczeń - 6 szt. oraz urządzeń do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru - 4 szt. w ramach projektu pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-Co-V-2 na terenie Województwa Mazowieckiego"

11

października

2023

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych o kodach 180101,180102, 180103, 180104, 180106, 180108, 180109, 180182 oraz odpadów o kodzie 150202 i 150110