Postępowania aktywne

20

kwietnia

2021

Wykonanie robót budowlano-montażowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wraz z elementami małej architektury w ramach realizacji zadania pn.: "Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku". 

19

kwietnia

2021

Dostawa różnych środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych.

23

marca

2021

Dostawa implantowanych defibrylatorów i stymulatorów oraz akcesoriów do ich implantacji.

08

marca

2021

Dostawa sprzętu do wykonywania badań koronograficznych i angioplastyki wieńcowej.

19

lutego

2021

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180104, 180106, 180108, 180109, 180182 oraz odpadów o kodzie 150202 i 150110.

16

lutego

2021

Dostawa odczynników i materiałów jednorazowych
do zakładu patomorfologii.

27

listopada

2020

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180104, 180106, 180108, 180109, 180182 oraz odpadów o kodzie 150202 i 150110.

04

listopada

2020

Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

28

października

2020

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180104, 180106, 180108, 180109, 180182 oraz odpadów o kodzie 150202 i 150110.

 

27

października

2020

Dostawa leków, leków z programów lekowych, cytostatyków oraz płynów infuzyjnych.