Postępowania aktywne

18

września

2020

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Szpitalu, pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowane, transport wewnętrzny oraz usługi dodatkowe.

15

września

2020

Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020.

28

sierpnia

2020

Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz pasków do mierzenia cukru glukometrem

25

sierpnia

2020

Zakup, dostawa i montaż aparatów ultrasonograficznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej".

18

sierpnia

2020

Usługa transportu sanitarnego na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

29

lipca

2020

"Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i dystrybucji do obiektów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce".

22

czerwca

2020

Usługa całodobowej ochrony obiektów, mienia i ochrony doraźnej.

15

czerwca

2020

 "Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla realizacji zadania pn. "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu  Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"".

04

czerwca

2020

Roboty budowlano - montażowe polegające na przebudowie pomieszczeń dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej".

04

czerwca

2020

Zakup , dostawę i montaż sprzętu medycznego oraz pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej".

04

czerwca

2020

Usługa  transportu sanitarnego na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

01

czerwca

2020

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

25

maja

2020

Dostawa materiałów szewnych oraz materiałów medycznych niezbędnych do pracy oddziałów.

13

maja

2020

Dostawa protez, implantów i materiałów stosowanych do zabiegów ortopedycznych