Postępowania aktywne

17

stycznia

2022

Dostawa implantowalnych stymulatorów serca, kardiowerterów - defibrylatorów oraz akcesoriów do ich implantacji

12

stycznia

2022

Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu pn. ,,POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPU DO USŁUG PUBLICZNYCH JAKO INWESTYCJE SŁUŻĄCE WCZESNEMU WYKRYWANIU I LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".

31

grudnia

2021

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Centralnej Sterylizatorni.

20

grudnia

2021

Dostawa materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego oraz dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku i endoskopowych.

03

grudnia

2021

Zakup, dostawa i montaż systemu osłon radiologicznych w ramach projektu :,, Złożony Projekt w badaniach RTG i Mammograficznych zabiegów dedykowanych w Kardiologii Interwencyjnej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''

03

grudnia

2021

Zakup, dostawa,  montaż zrobotyzowanego urządzenia do reedukcji chodu  w ramach projektu Pn. ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH  W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO, TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ UKŁADU NERWOWEGO POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWOORTOPEDYCZNEJ W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".

25

listopada

2021

Dostawa sprzętu do wykonywania badań koronograficznych i angioplastyki wieńcowej.

19

listopada

2021

Dostawa leków przeznaczonych do stosowania w programach lekowych,  chemioterapii i wyrobów medycznych do przygotowywania leków cytotoksycznych.

10

listopada

2021

Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

29

października

2021

Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu pn. ,,POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPU DO USŁUG PUBLICZNYCH JAKO INWESTYCJE SŁUŻĄCE WCZESNEMU WYKRYWANIU I LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".

19

października

2021

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego  w Ostrołęce.

08

października

2021

Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.  

01

października

2021

Dostawa różnych środków farmaceutyczny i wyrobów medycznych 

29

września

2021

Dostawa implantowalnych stymulatorów serca, kardiowerterów - defibrylatorów oraz akcesoriów do ich implantacji 

24

września

2021

Dostawa wyrobów medycznych i produktów farmaceutycznych.

14

września

2021

Zakup, dostawa  i montaż mammografu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-mammografy"