ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA MEDYCZNEGO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN: "WSPÓLNA INICJATYWA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE I LWOWSKIEGO OBWODOWEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO ,,OHMATDYT'' JAKO ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE WSPÓŁCZESNEJ CHIRURGII"

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA MEDYCZNEGO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN: "WSPÓLNA INICJATYWA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE I LWOWSKIEGO OBWODOWEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO ,,OHMATDYT'' JAKO ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE WSPÓŁCZESNEJ CHIRURGII", REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EIS POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014-2020 PRIORYTET 3.1 WSPARCIE DLA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA I USŁUG SOCJALNYCH, CEL TEMATYCZNY 3.1.1. BEZPIECZEŃSTWO, WSPÓLNE WYZWANIA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY.


Opublikowano: 05 lutego 2020 r.

Autor: Beata Kur

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2020, 15:07