MSS-TZP-ZPP-26-ZO-3-2020

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym adaptację pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej  w ramach realizacji zadania pn.:  ,,Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej".


Opublikowano: 25 lutego 2020 r.

Autor: Natalia Prusaczyk

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020, 15:10