Zapytania Ofertowe

25

lutego

2020

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym adaptację pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej  w ramach realizacji zadania pn.:  ,,Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej".

06

grudnia

2019

Zakup aparatu USG z nawigacją do śledzenia igły i identyfikacji naczyń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

21

października

2019

Umowa na dzierżawę koncentratorów tlenu- na okres 30 miesięcy.

05

grudnia

2019

Zapytanie ofertowe dot. złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie przeglądów i regeneracji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz przeglądów i badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych (ciśnienie, wydajność) znajdujących się na ternie i w obiektach MSS w Ostrołęce Al. Jana Pawła II 120A i ul. Sienkiewicza 56 w Ostrołęce.

20

listopada

2019

Zakup zestawu do videoendoskopii w ramach realizacji zadania pn:"Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr.Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

20

listopada

2019

Zakup optyk do nefroskopu dla Oddziału Urologicznego w ramach realizacji zadania pn: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr.Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

30

października

2019

Dostawa wyposażenia gabinetów nieobejmująca sprzęt do muzykoterapii  na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

28

października

2019

Zapytanie ofertowe na dostawę, wymianę i walidację filtrów HEPA zainstalowanych w systemach wentylacji mechanicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  w Ostrołęce

24

października

2019

Zapytanie ofertowe na dostosowanie strony internetowej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce do potrzeb Projektu pn. "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT"  jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", w ramach  Programu Współpraca Transgraniczna Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020,  Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel Tematyczny 3.1.3 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony" 

02

października

2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie udrożnienia lub wymiany istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

27

sierpnia

2019

Usługa polegająca na czyszczeniu i dezynfekcji systemów wentylacji mechanicznej w budynkach A, B, C, E, H, Kuchni, Anatomii Patologicznej, Budynków technicznych, Pawilonie psychiatrycznym

23

sierpnia

2019

Wykonanie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: "Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej"

01

lipca

2019

Zapytanie ofertowe na zakup dermatomu elektrycznego wraz z siatkownicą dla Bloku Operacyjnego