Zapytania Ofertowe

29

października

2020

 Dostawa rękawic medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

14

października

2020

Zakup, dostawa i montaż aparatów do znieczulania w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

06

października

2020

Wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

06

października

2020

Zakup, dostawa i montaż zestawu monitorowania EKG i saturacji w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

30

września

2020

Wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem wykonania robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

25

września

2020

Zakup, dostawa i montaż zestawu monitorowania EKG i saturacji w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

25

września

2020

Zakup, dostawa i montaż aparatów do znieczulania w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

25

września

2020

Zakup, dostawa i montaż aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

25

września

2020

Zakup, dostawa i montaż Analizatorów parametrów krytycznych w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

22

września

2020

Wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

15

września

2020

Zapytanie Ofertowe na dostawę gazów medycznych i technicznych.

17

sierpnia

2020

Dotyczy sprzedaży 2 szt. transformatorów.

10

sierpnia

2020

Zapytanie Ofertowe na wykonanie naprawy Systemu Kontroli Dostępu i Systemu Domofonowego zlokalizowanych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym oraz Oddziale Dziecięcym w bloku ,,H"  polegające na wymianie uszkodzonych elementów i przywrócenia funkcjonowania systemów.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J.Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi odbioru odpadów kategorii III, wytwarzanych przez Zakład Żywienia w ilościach 120 litrów miesięcznie.

25

czerwca

2020

Przeprowadzenie audytu warunków technicznych i organizacyjnych funkcjonowania rozwiązań IT w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

18

maja

2020

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J.Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi odbioru odpadów o kodzie: 15 01 01 - tektura i opakowania z papieru.

03

kwietnia

2020

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J.Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi odbioru odpadów o kodzie: 15 01 01 - tektura i opakowania z papieru.

10

marca

2020

Wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym adaptację pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Udarowego w ramach realizacji projektu ,,Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

26

lutego

2020

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym prace adaptacyjne na potrzeby nowo tworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji projektu pn.: ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO I TKANKI ŁĄCZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE"

25

lutego

2020

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym adaptację pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Udarowego  w ramach realizacji zadania pn.:  ,,Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".