Dotyczy Zapytania Ofertowego tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński opisów w Katalogu Dobrych Praktyk przy realizacji Projektu pn: "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ,,OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel Tematyczny 3.1.1. Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.