Postępowania aktywne

08

lipca

2021

Wykonanie robót budowlano-montażowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wraz z elementami małej architektury w ramach realizacji zadania pn.: "Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku". 

06

lipca

2021

Dostawa materiałów i preparatów eksploatacyjnych niezbędnych do mycia i dezynfekcji manualnej oraz maszynowej endoskopów i bronchoskopów dla Pracowni Endoskopowej, Pracowni Bronchoskopowej.

24

czerwca

2021

Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku.

18

czerwca

2021

Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu pn. ,,POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPU DO USŁUG PUBLICZNYCH JAKO INWESTYCJE SŁUŻĄCE WCZESNEMU WYKRYWANIU I LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE".

16

czerwca

2021

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

15

czerwca

2021

Prace adaptacyjne na potrzeby nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem rehabilitacji neurologicznej w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce w ramach realizacji projektu pn. ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH  W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO, TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ UKŁADU NERWOWEGO POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ  W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE". 

15

czerwca

2021

Dostawa materiałów do wykonywania zabiegów urazowych dla O/ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

02

czerwca

2021

Wykonanie robót budowlano-montażowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wraz z elementami małej architektury w ramach realizacji zadania pn.: "Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku". 

21

maja

2021

Dostawa leków przeznaczonych do stosowania w programach lekowych,  chemioterapii i wyrobów medycznych do przygotowywania leków cytotoksycznych.

12

maja

2021

Wykonanie robót budowlano-montażowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wraz z elementami małej architektury w ramach realizacji zadania pn.: "Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku". 

20

kwietnia

2021

Wykonanie robót budowlano-montażowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wraz z elementami małej architektury w ramach realizacji zadania pn.: "Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku". 

19

kwietnia

2021

Dostawa różnych środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych.

23

marca

2021

Dostawa implantowanych defibrylatorów i stymulatorów oraz akcesoriów do ich implantacji.

08

marca

2021

Dostawa sprzętu do wykonywania badań koronograficznych i angioplastyki wieńcowej.

19

lutego

2021

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180104, 180106, 180108, 180109, 180182 oraz odpadów o kodzie 150202 i 150110.

16

lutego

2021

Dostawa odczynników i materiałów jednorazowych
do zakładu patomorfologii.