MSS-TZP-ZPP-26-DT-1/2020

Dialog Techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na
zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą: "Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla
Oddziału Chirurgii Naczyniowej"


Opublikowano: 01 kwietnia 2020 r.

Autor: Natalia Prusaczyk

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2020, 15:34