MSS-DN-ZPP-26-ZO-17/2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektu: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".


Opublikowano: 28 lipca 2021 r.

Autor: Justyna Laska

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2021, 08:40