MSS-TZP-ZPP-36-23-15

Realizacja zamówienia pod nazwą "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń" tj. zakup aparatu do echokardiografii (część 1 zamówienia) oraz biochemicznego analizatora parametrów krytycznych dla noworodków (cześć 2 zamówienia)


Opublikowano: 15 kwietnia 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2019, 12:25