Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Projekt pn.: ,,Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19"

 

W związku z zapotrzebowaniem na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach realizacji ww. Projektu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce , 26.01.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie zamówienia z firmą 3 R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś z siedzibą: ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny

 

Projekt pn.: ,,Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19"

 

W związku z zapotrzebowaniem na wykonanie robót budowlanych na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj'' w ramach realizacji ww. Projektu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce , 23 Marca 2023r. została zawarta umowa na wykonanie zamówienia z firmą ZAB-BUD Sp. z o.o., ul Nowosielecka nr 14A lok.2, 00-466 Warszawa

 

Projekt pn.: ,,Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19"

 

W związku z zapotrzebowaniem na pełnienie profesjonalnego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem wykonania robót budowlanych na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W ramach realizacji ww. Projektu, 23 listopada 2022r. została zawarta umowa na wykonanie zamówienia z firmą WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka.

    Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 oraz wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego będzie realizował inwestycję obejmującą remont i przebudowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego oraz doposażenie Oddziału w specjalistyczny sprzęt.

 

Zakres Projektu obejmuje remont wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia medycznego, mającego wpływ na poprawę jakości diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19.