,,Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

logotyp

      Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego finalizuje zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala.

      Zakres Projektu obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej, mającej wpływ na poprawę jakości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych na potrzeby doposażenia jednostek organizacyjnych Szpitala: Oddziału Chorób Wewnętrznych - Pracowni Endoskopowej, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Urologicznego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Oddziału Chorób Płuc i Zakładu Patomorfologii oraz działania informacyjno-promocyjne Projektu.

Zakres rzeczowy Projektu zrealizowany w roku 2021:

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego:

 • narzędzia do mikrochirurgii krtani;
 • myjnia endoskopowa chemiczno - termiczna;
 • unit laryngologiczny

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego:

 • urządzenie do ultrasonografii z możliwością biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego;
 • zestaw PDD;
 • ureterorenoskop wizyjny giętki

Promocja Projektu.

 

Zakres rzeczowy Projektu zrealizowany w roku 2022:

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego:

 • EKG z pulsoksymetrem;
 • mikroskop chirurgiczny z systemem laserowym;
 • fotel otolaryngologiczny

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego:

 • stół operacyjny;
 • materac;
 • diatermia;
 • histeroskop;
 • zestaw narzędzi;
 • stanowisko do znieczulania z kardiomonitorem i systemem monitorowania;
 • myjnia;
 • lampa zabiegowa;
 • pompa infuzyjna jednostrzykawkowa;
 • wózek funkcyjny;
 • ultrasonograf;
 • płuczka dezynfektor;
 • fotel

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Płuc:

 • aparat ultrasonograficzny;
 • fotel zabiegowy;

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Patomorfologii:

 • zintegrowane urządzenie do rutynowych barwień i nakrywania preparatów;
 • wirówka laboratoryjna;

Promocja Projektu.

 

Wartość ogółem projektu (zł) : 6.737.787,11

Wkład UE (zł) : 4.854.593,06

Wkład UM (zł): 1.883.192,05

Zakończenie realizacji Projektu: grudzień 2022 r.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 22 czerwca 2022 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2024, 13:01